Door op onderstaande gekleurde knop te klikken krijgt u een overzicht van alle secties in Campinia

Overzicht deze sectie

3.1. Gilden

Auteur, titel Jrg. Pagina
ESCH, A.E.M. van, Een verjongingskuur van het Sint Sebastiaansgilde te Oirschot 17 117-126
LIJTEN, J.P.J., Het ontstaan der schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant 22
23
119-141
4-21
52-58
116-128
OOMEN, J.M., Koningszilver en andere gilde-uitrustingsstukken van het St. Jansgilde te Oerle 22 59-76
--, `Vande afcomste van Daniel Vander Ameijden fundateur van Sunte Barbara beneficie inde kercke tot Oirschot' 1 146-147
--, De oude Kempische gilden, later: Archivalia aangaande oude Kempische gilden:    
KLAASEN, W., Inleiding 3 49-51
1. --, Schepenoorkonde van Oirschot dd. 17 -9-1539 houdende de vernieuwing van het reglement der 'Oude Scutten van'St.-Joris [Oirschot] 3 109-117
2. --, [Gegevens betreffende het] St.-Barbaragilde Oirschot, [verzameld door Pater Gerlach] 3 117-118
3. --, [Charter van] Onze Lieve Vrouwe Gilde te Zeelst [17e eeuwse kopie] 3 177-185
4. --, [Verpachting van het gildebier van het] St.-Jangilde te Oerle [ca. 1700] 3 185-186
5. --, Gildecharter van Onze Lieve Vrouwen-broederschap te Oirschot (20-10-1463) 3 236-239
6. --, Verdwenen gilden van de vrijheid Oirschot-Best 3 239-240
7. --, Gildereglement van het St. Willibrordusgilde te Waalre (10-10-1814) 4 40-50
8. --, Nog eens: Verdwenen gilden in de vrijheid Oirschot-Best 4 50
9. --, Enige aantekeningen over Oirschotse gilden 4 50-51
10. --, Het verdwenen St.-Catharinagilde te Oirschot (zie ook 8 153) 4 103-106
11. --, Het gilde van St.-Jan te Oerle 4 220-223
12. --, Kaart van het gilde St.-Caecilia te Veldhoven 1846 5 89-93
144-148
13. --, Kaart van het St.-Odulphus-voetbooggilde te Best 5 195-199
14. ESCH, A. van, Kaart van het gilde Sint Sebastiaan te Oirschot 1531 6 71-75
15. --, Kaart van het Sint Jorisgilde van Straten te Oirschot 1542 6 116-120
16. --, Reglement van het Sint Ambrosius bijengilde te Oirschot 1766 6
7
167-170
47-50
133-136
17. --, Wijziging van het reglement van het Sint Barbaragilde te Oirschot 1630 7 180-181
18. --, Het Sint Jansgilde te Oerle en het recht van waag 8 49-53
19. --, Wijziging en aanvulling op het oudste gildecharter van Sint Barbara te Oirschot 8 152-153
20. --, Een aantekening over het verdwenen Sint Catharinagilde te Oirschot (zie ook 3 103-106) 8 153
21. --, Reglement van het Sint Annagilde te Best 20 oktober 1760 8 218-221
22. --, Particuliere giften aan Oirschotse gilden 9 55-56
23. --, Schenkingen aan het (niet-herleefde) Sint Catharinagilde te Oirschot 9 161-163
24. LIJTEN, J., Bestse en Oirschotse gilden in 1812 9 213-214
25. NUENEN, W.C.M. van, Het Sint-Annagilde te Westerhoven 13 178-185
26. VERA, H., Het Sint Jorisgilde te Middelbeers 14 31-37
27. VERA, H., Onze Lieve Vrouwegilde van Middel- en Westelbeers 15 85-88

3.2. Volksletterkunde

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, J.F.C.M., Tijl Uilenspiegel bezocht in 1579 Zandoers !(?) 16 68-70
LUGT, Arie van der, Frans Jansen en de rovers 1 155-163
LUGT, Arie van der, Het jaar van de weerwolf 1 103-110
RIJKEN, C., De galgenboom 5 47-48
RIJKEN, C., De gloeiige of dwaallichtjes op de Boxe-hei 3 120
RIJKEN, C., Het hengstespoor 5 1
RIJKEN, C., Hij wees de weg naar 't Oirschotse pannenhuis 4 161
RIJKEN, C., De kabouters en de toren van Duizel 2 155-156
RIJKEN, C., Legende van den Oeienbosch (tussen Veldhoven en Knegsel) 3 52-53
RIJKEN, C., De onkwetsbare haas 5 1
RIJKEN, C., De Steenselsche pier 4 160
RIJKEN, C., Het wolvenkapelletje 5 47
RIJKEN, C., De zwarte hond en De zwarte kat 5 1-2
RIJKEN, Cornelis, De boer, die zijn koe aan Sint Antonius verkocht 1 207-208
RIJKEN, Cornelis, De brandende scheper 3 1
RIJKEN, Cornelis, De duivel en de deurwaarder 2 1
RIJKEN, Cornelis, De gloeiige bij het Klotven 2 102
RIJKEN, Cornelis, De klokkuil van de Zonderwijkse akkers 4 52
RIJKEN, Cornelis, Leen uit de hut 1 151-154
RIJKEN, Cornelis, Michieleke begraven te Veldhoven 2 44-45
VEN-LOMMERS, Toke van de, Gedichten over Oirschot:    
Allerhèlligen mèrt 13 194
De Brabantse poffers en mutsen 12 99-100
Bij Mieke 9 57-58
Campinia Honderdmaal 26 98
Een eeuw Sint Odulphusschool 13 129-131
Even terug 16 188-190
Heemkunde 35 jaar 17 36-37
De heerlijkheid van de Heerlijkheid Oirschot 8 107-108
Helaas 9 111
Herinnering aan Oirschot 19 183
In de schaduw 12 199
D'n krommen errem 14 122
Landjuweel 10 171-173
Limmericken 13 132
Lofzang op O.L.Vrouw van de H.Eik te Oirschot 10 28-29
De Mortelen 15 199
Mijn dialect 16 25
Ode aan Campinia 11 1
Ode aan Sint Joris Huis 13 92-93
Oirschot mèrt 17 186-187
Oirschot, mijn dorp 8 54-56
Oirschot vijftienhonderd 9 164
Oirschots Karmel 50 jaar 11 93-94
De Oirschotse grote stoel 9 1
De Oirschotse Mariaschool in de 20-er en 30-er jaren 8 154-158
De Oirschotse markt 18 143
Ons sk6n Orskots en Orskotse minsen 8 1-6
Opdat wij niet vergeten 14 17
De oude kiosk 15 22-25
Een oude traditie zet zich voort door de jaarlijkse hoogmis bij de H. Eik 12 137
Potpourri 17 78-80
Puntdichten 12 200
Het Rederijkersgilde van Sint Catharien 14 66
Rond onze toren 21 21
Het Rozenhoedje 14 181-182
Van Bondsgebouw naar gemeentehuis 11 120
Veertig jaren bevrijd 15 74-75
De vier gildes 10 117-118
De vlooienmarkt 15 140
Waar zijn ze gebleven 12 138
Zo is het goed 16 67
--, Uit de aantekeningen van meester Cornelis Rijken 1 123
137
145
150
167
197
--, Volkshumor en spotrijmpjes 1 154
200

Terug naar boven