Door op onderstaande gekleurde knop te klikken krijgt u een overzicht van alle secties uit Campinia of gaat u terug naar de secties van dit hoofdstuk.

Overzicht secties uit dit hoofdstuk

6.1. Oirschots kapittel

Auteur, titel Jrg. Pagina
LIJTEN, J., Een doortastende pastoor van Wintelre en zijn nazaten 27 40-44
LIJTEN, J., De functionarissen van het Oirschotse kapittel 26 5-15
LIJTEN, J., De Oirschotse kapitteldekens 25 163-182
LIJTEN, J., Ontdekkingen in het Oirschotse archief:
3. De Oirschotse kapittelstatuten van 1446
10 40-41
LIJTEN, J., Het ontstaan en de taak van kapittels 29 56-62
LIJTEN, J., De oudste documenten betreffende het Oirschotse kapittel 8 188-190
LIJTEN, J., De patroons van het Oirschotse kapittel 25 116-139
LIJTEN, J., De stichting van de Oirschotse cantorij 24 3-17
LIJTEN, J.P.J., De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500 17 5-30
LIJTEN, J.P.J., De verhouding van het Oirschotse kapittel tot de onderhorige parochies 23 156-170

6.2. Best

Auteur, titel Jrg. Pagina
GERLACH, Pater, Capucijnen uit Oirschot en Best 3 29-33
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 2. Deken van Oirschot overvalt kerk van Best 11 33-42
LIJTEN, J., De verering van Odulphus in Best en Oirschot 26 50-56
MELSSEN, J.TH.M., Sint Odulphus, bisschop van Utrecht 8 41-42
--, Ecclesia sancti Odulphi: kopie van een oorkonde van koning Philips (1626) 1 46-51

6.3. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
GERLACH, Pater, Capucijnen uit Oirschot en Best 3 29-33
LIJTEN, J., De herbouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk in 1945 29 179-183
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 2. Deken van Oirschot overvalt kerk van Best 11 33-42
LIJTEN, J., Lya van Maren spon fijn garen 29 68-78
LIJTEN, J., De Oirschotse Sint-Petruskerk na 1800 28 52-64
104-113
LIJTEN, J., De verering van Odulphus in Best en Oirschot 26 50-56
LIJTEN, J., De verering van O.L.Vrouw van de H. Eik te Oirschot 27 189-200
LIJTEN, J.P.J., De financiering van de bouw van de Oirschotse St. Petruskerk 1463-1512 22 80-102
MIJLAND, Jacq., De Hervormde Gemeente Oirschot ten tijde van predikant J.D. Bloemen (1834-1844) 23 108-115
SCHIJNDEL, Pater Tarcisius van, Oirschot en de ordestichter Theodorus Jacobus Rijken: A. Oirschot en de kongregatie der broeders Xaverianen 2 217-220
STRIJBOS, Herman, De eerste Sint-Petruskerk van Oirschot 29 169-177

6.4. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, Jacq., Charles Weber, architect van de Willibrorduskerk te Zeelst 29 63-67
BIJNEN, Jacq., De luidklokken in de St. Jan van Oerle 23 76-79
BIJNEN, Jacq., De `Salvator mundi' luidklok van Zeelst 27 17-25
BIJNEN, Jacq. F.C.M., Medaille van Onze Lieve Vrouw ter Eik van Meerveldhoven 25 190-191
BIJNEN, J.F.C.M., Iets over de luidklokken in de kerktoren van Zeelst 16 191-194
BIJNEN, J., Nog eens: De zaak Carel Greve en Johanna van Houtert ( zie ook: 1
59-61 111-113)
6 60-61
BIJNEN, J.F.C.M., De Oerlese Johannes-schotel 17 178-180
KUYPERS, TH.A., De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pasto raat van Gerardus Verhoeven 1826-1875 3
 
 
 
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
35-39
84-90
152-155
221-225
31-35
134-138
200-206
24-29
74-77
119-121
183-186
49-53
100-102
150-154
31-35
78-83
121-126
166-170
33-38
90-93
134-141
196-199
29-34
LIJTEN, J., De pastoors van Meerveldhoven 29 5-12
ROSCAM ABBING, M. en E. VINK, De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden 24 179-194
RUN, A. van, Historische gegevens over de Sint Lambertus-parochie en de Mariakapel te Meerveldhoven 9
 
 
 
10
 
 
11
47-54
104-110
152-161
204-212
1-9
86-93
140-151
18-28
45-51
--, De korrekte houding van de Nederlands Hervormde kerkeraad van Veldhoven in 1767 t.a.v. een zeer misplaatste oecumene tussen een reformatorische schepen van Gestel en zijn rooms katholiek dienstmeisje uit Valkenswaard 1 59-61
111-113
--, De schoolmeester-koster-voorganger van Blaarthem en Gestel op het matje bij de Nederlands Hervormde kerkeraad van Veldhoven (1763) 1 165-167

Terug naar boven