Door op onderstaande gekleurde knop te klikken krijgt u een overzicht van alle secties in Campinia

6.1. Oirschots kapittel

Auteur, titel Jrg. Pagina
LIJTEN, J., Een doortastende pastoor van Wintelre en zijn nazaten 27 40-44
LIJTEN, J., De functionarissen van het Oirschotse kapittel 26 5-15
LIJTEN, J., De Oirschotse kapitteldekens 25 163-182
LIJTEN, J., Ontdekkingen in het Oirschotse archief:
3. De Oirschotse kapittelstatuten van 1446
10 40-41
LIJTEN, J., Het ontstaan en de taak van kapittels 29 56-62
LIJTEN, J., De oudste documenten betreffende het Oirschotse kapittel 8 188-190
LIJTEN, J., De patroons van het Oirschotse kapittel 25 116-139
LIJTEN, J., De stichting van de Oirschotse cantorij 24 3-17
LIJTEN, J.P.J., De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500 17 5-30
LIJTEN, J.P.J., De verhouding van het Oirschotse kapittel tot de onderhorige parochies 23 156-170

6.2. Best

Auteur, titel Jrg. Pagina
GERLACH, Pater, Capucijnen uit Oirschot en Best 3 29-33
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 2. Deken van Oirschot overvalt kerk van Best 11 33-42
LIJTEN, J., De verering van Odulphus in Best en Oirschot 26 50-56
MELSSEN, J.TH.M., Sint Odulphus, bisschop van Utrecht 8 41-42
--, Ecclesia sancti Odulphi: kopie van een oorkonde van koning Philips (1626) 1 46-51

6.3. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
GERLACH, Pater, Capucijnen uit Oirschot en Best 3 29-33
LIJTEN, J., De herbouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk in 1945 29 179-183
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 2. Deken van Oirschot overvalt kerk van Best 11 33-42
LIJTEN, J., Lya van Maren spon fijn garen 29 68-78
LIJTEN, J., De Oirschotse Sint-Petruskerk na 1800 28 52-64
104-113
LIJTEN, J., De verering van Odulphus in Best en Oirschot 26 50-56
LIJTEN, J., De verering van O.L.Vrouw van de H. Eik te Oirschot 27 189-200
LIJTEN, J.P.J., De financiering van de bouw van de Oirschotse St. Petruskerk 1463-1512 22 80-102
MIJLAND, Jacq., De Hervormde Gemeente Oirschot ten tijde van predikant J.D. Bloemen (1834-1844) 23 108-115
SCHIJNDEL, Pater Tarcisius van, Oirschot en de ordestichter Theodorus Jacobus Rijken: A. Oirschot en de kongregatie der broeders Xaverianen 2 217-220
STRIJBOS, Herman, De eerste Sint-Petruskerk van Oirschot 29 169-177

6.4. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, Jacq., Charles Weber, architect van de Willibrorduskerk te Zeelst 29 63-67
BIJNEN, Jacq., De luidklokken in de St. Jan van Oerle 23 76-79
BIJNEN, Jacq., De `Salvator mundi' luidklok van Zeelst 27 17-25
BIJNEN, Jacq. F.C.M., Medaille van Onze Lieve Vrouw ter Eik van Meerveldhoven 25 190-191
BIJNEN, J.F.C.M., Iets over de luidklokken in de kerktoren van Zeelst 16 191-194
BIJNEN, J., Nog eens: De zaak Carel Greve en Johanna van Houtert ( zie ook: 1
59-61 111-113)
6 60-61
BIJNEN, J.F.C.M., De Oerlese Johannes-schotel 17 178-180
KUYPERS, TH.A., De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pasto raat van Gerardus Verhoeven 1826-1875 3
 
 
 
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
35-39
84-90
152-155
221-225
31-35
134-138
200-206
24-29
74-77
119-121
183-186
49-53
100-102
150-154
31-35
78-83
121-126
166-170
33-38
90-93
134-141
196-199
29-34
LIJTEN, J., De pastoors van Meerveldhoven 29 5-12
ROSCAM ABBING, M. en E. VINK, De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden 24 179-194
RUN, A. van, Historische gegevens over de Sint Lambertus-parochie en de Mariakapel te Meerveldhoven 9
 
 
 
10
 
 
11
47-54
104-110
152-161
204-212
1-9
86-93
140-151
18-28
45-51
--, De korrekte houding van de Nederlands Hervormde kerkeraad van Veldhoven in 1767 t.a.v. een zeer misplaatste oecumene tussen een reformatorische schepen van Gestel en zijn rooms katholiek dienstmeisje uit Valkenswaard 1 59-61
111-113
--, De schoolmeester-koster-voorganger van Blaarthem en Gestel op het matje bij de Nederlands Hervormde kerkeraad van Veldhoven (1763) 1 165-167

Terug naar boven