Afbeelding uit video

Vanwege de beperkende regeringsmaatregelen en de door het bisdom gevolgde instructies konden de traditionele meivieringen bij de kapel van de H. Eik niet gehouden worden. De Coronapandemie beheerst al vanaf het begin in maart 2020 het maatschappelijk leven. Deken Leendert Spijkers en pastor Wilfred van Nunen gaan deze alternatieve viering, die op de lokale tv werd uitgezonden, voor. Zij memoreren het ontstaan van de Mariaverering in Oirschot en daarbuiten en gaan in op het belang daarvan in onze tijd. Christianne van de Wal leest een paar emotionele fragmenten uit het intentieboek voor. Op de achtergrond horen we de vogels hun meilied fluiten, waardoor ze deze alternatieve viering mede tot een waardige Mariaviering maken.


Terug naar boven