logo OIRSCHOTS HEEMUitgelicht

In de Deventer Courant van 1-7-1938 stonden twee foto's van het raadhuis. Het artikel ging over de aanstaande restauratie van het raadhuis. Op de ene foto stond een prent met een put op de markt en op de andere het raadhuis uit die tijd.

 

Men zegt wel eens dat afbraak van het adellijk huis of kasteel “Ten Bergh” of “Den Bergh” aan de Stroom (de Beerze) in Spoordonk gebruikt is voor de herbouw van het herenhuis of kasteel “Groot-Bijsterveld” in de Notel. Men vergeet echter te vermelden waar deze veronderstelling op gebaseerd is. Vandaar de feiten met betrekking tot de verkoop van de afbraak van Ten Bergh en de herbouw van Bijsterveld aan het einde van de 18e eeuw nog maar eens op een rijtje.

Het heerlijk jachtrecht wordt met de invoering van de jachtwet in 1923 afgeschaft. Vanaf die tijd krijgen grondeigenaren de volledige beschikking over hun percelen grond en kunnen voortaan zelf het jachtrecht verpachten.

Kaft fotoboek

In januari 2020 heeft Jumbo Oirschot een fotoboek uitgegeven met de titel "Historisch Oirschot". Tussen 22 januari en 17 maart konden klanten van Jumbo setjes historische plaatjes verzamelen en deze in het fotoboek plakken. De verzameling bestond uit 341 plaatjes. Deze actie van Jumbo was een daverend succes met als resultaat dat er plaatjes bijgedrukt moesten worden en dat de actie verlengd werd. Na de actie zouden er ruilmomenten georganiseerd worden. Door de maatregelen rond Covid-19 konden deze niet gerealiseerd worden en bleven veel klanten met een onvolledige verzameling zitten. Op deze pagina kunt u echter de hele verzameling alsnog bewonderen door hier te klikken. Door de omvang van het fotoboek kan het wel even duren voordat dit geopend wordt.

De auteur gaat in op het ontstaan van dit gebied, de natuur en de ontwikkeling daarvan.

Toch liever griep is een artikel met als introductie de Mexicaanse griep in 2009 en de Spaanse griep in 1918 en memoreert de gevolgen en maatregelen van de pest in Oirschot in de 15e tot en met de 17e eeuw.

De auteur neemt u mee naar gemeenteraadsvergaderingen en schets een beeld van de realisatie van het Wilhelminakanaal tussen 1873 en 1923.