Afbeelding van meerdere attributenGilden koesteren niet alleen hun geschreven historie, maar ook hun attributen. Er wordt veel energie en geld in het beheer en behoud daarvan gestoken. Het besef leeft dat er door voorvaderen een verantwoordelijkheid bij de huidige generatie is neergelegd voor het behoud van deze waardevolle historische objecten en men heeft zich tot taak gesteld om deze attributen ongeschonden aan de volgende generatie over te kunnen dragen. De belangrijkste bezittingen zijn de koningsschilden. Afbeeldingen op koningsschilden verwijzen vaak naar het beroep van de koning en speciale teksten naar persoonlijke omstandigheden of boodschappen. Het Sint-Joris Gilde Oirschot heeft zijn koningszilver en andere waardevolle attributen gefotografeerd en gedocumenteerd en wil u daarvan met deze pagina deelgenoot maken. 
Mocht u meer informatie wensen of contact met het gilde willen opnemen, maak dan gebruik van het contactformulier van deze website.

De attributen zijn in categorieën ingedeeld. In het zoekvak kunt u een selectie uit de beschikbare categorieën maken. Bij de bepaling van de afmetingen van zilveren schilden is het schild in een denkbeeldige rechthoek geplaatst en is vervolgens de maximale hoogte en breedte daarvan opgemeten. Als u op de afbeelding in onderstaande tabel klikt dan krijgt u daarvan op een nieuwe pagina een vergroting te zien.

  

99 record(s)
Afbeelding Details
0000 Sjerpen voor 1953

Vlechtwerksjerp met rechts een detail van de structuur. Aan de beide uiteinden is de sjerp bijeen genaaid met een gouden band van 2,5 cm in een soort knoop met 18 cm lange franje
Afm. 265x65 cm
0000 Sjerpen voor 1953

Detail van de vlechtwerksjerp.
0000 Sjerpen voor 1953

Donkerrode schoudersjerp voorzien van goudfranje. Deze sjerp werd tot 1953 door de dekens gedragen en als oude todden vervangen.
0000 Sjerpen voor 1953

Donkerrode middelsjerp met rozet en rondom afgezet met goudgalon. Deze sjerp werd door de hoofdman gedragen.
0000 Muziektrom

Koperen muziektrom voorzien van natuurvel en leren riem.
Afm. Diameter 340 mm, hoogte 142 mm.
0000 Medaillon van een vaandel

Ongedateerd medaillon van een vaandel.

Bijzonderheden:
Door het Streekarchivariaat Noord-Kempenland geconserveerd en ingelijst.
1539 Gildecaert

Caert van het Sint Joris Gilde dorp.

Bijzonderheden:
Kwam in 1939 via de Broederschap van Onser Liever Vrouwe in het bezit van Sint-Joris Straten. Deze caert is in bruikleen gegeven aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven en is opgeslagen onder inventarisnummer A0574.
1614 Peter Maertens

Peter Maertens; 1614
Afm. 77x71 mm

Bijzonderheden:
Geboren omstreeks 1580, overleden op 1664-01-13. Hij was pachter van de pachthoeve van Heerenbeek van 1608 tot 1652. Zijn zoon Jan en daarna zijn kleinzoon Rutger volgen hem op.
1615 Peeter Maertens

Peeter Maertens; 1615
Afm. 73x55 mm
1616 Peter Maertens

Peter Maertens; Kyser; 1616
Afm. 97x70 mm
1619 Koningsvogel

Half plat, gekroond, Vleugels tegen het lijf gegraveerd, aan de snavel hangt een voetboogje. Kroon, oog, halsband en poten verguld
Afm. 140x178 mm

Bijzonderheden:
Meesterteken drie lelies in hartvorm, Aert van Muers (1607-1635) uit ’s-Hertogenbosch., jaarletter K is 1619 en 1620
1619 Koningsvogel (achterkant)

Gegraveerde tekst;
‘Desen vogel hort toe de schvtterie van S Ioris tot Straten’
1619 Koningsvogel (stadsteken)

Stadsteken is de Boschboom
1643 Gildecaert

Kopie van de caert van 1539-09-17 vervaardigd door de toenmalige gemeentesecretaris Goosens

Bijzonderheden:
Deze caert is door het gilde in de loop der eeuwen gehanteerd en overgenomen in de kasboeken van de jaren twintig van de 20e eeuw. Ook deze caert is in bruikleen gegeven aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven en is opgeslagen onder inventarisnummer A0574.
1645 Jan Dielis Smits

Jan Dielis Smits Anno Domini 1645
Afm. 78x60 mm

Bijzonderheden:
Oorspronkelijk was dit schild een platte ring met een voetboog in de opening. Door slijtage helaas moeten versterken met een dicht plaatje achter de ring waardoor oorspronkelijk karakter grotendeels verloren is gegaan. Alleen de tekst is nog authentiek.
1653 Goijaert Eijmberts

Goijaert Eijmberts; Anno 1653
Gegraveerd schild met de afbeelding van twee ingespannen paarden met ploeg
Afm. 125x97 mm

Bijzonderheden:
Is in elk geval in 1654 schepen van de Vrijheid Oirschot.
1728 Arian Bressers

Arian Bressers; Coninck van S. Ioris Gielde tot Orschodt; Anno 1728
Gegraveerd schild met afbeelding van voetboog.
Afm. 102x82 mm.

Bijzonderheden:
Hoewel niet expliciet vermeld wordt dat het om Sint Joris Straten gaat en Jolles rond de jaren dertig zijn twijfels had, is het vrijwel zeker dat dit schild wel degelijk van Straten is. Het wordt namelijk al op een overzicht van rond 1795 genoemd als bezit van ons gilde.
1751 Cornelus Luca Coppens

Cornelus Luca Coppens Coninck; Maria van de Ven Coningin van S. Ioris Gildt tot Straten 1751
Gegraveerd schild met afbeelding van haas, hond en jager.
Afm. 138x108 mm.

Bijzonderheden:
Cornelus was een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader Lucas en werd vermoedelijk tussen 1678 en 1683 geboren en schoot dus nog op hoge leeftijd koning. Cornelus trouwde op 1705-05-10 met Maria van de Ven uit Son. Ze kregen 10 kinderen, waarvan er minstens 4 jong overleden, woonden in Straten en betaalden in 1738 belasting voor 3 volwassenen, 2 koeien en een paard. Zijn vader en halfbroer waren molenaar op de Stratense molen.
Meesterteken AR onder kroon, Rutgerus Antonius Raaben (1712-1752) uit ’s-Hertogenbosch.
1757 Regier van Bollerborgh

Regier van Bollerborgh; Coninck en Maria Smits; Coningin van St. Ioris Gildt tot Stratum; anno 1757
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg, boer met zweep in de hand, boerin op de voorgrond en landschap met boerderij op de achtergrond.
Afm. 160x122 mm.

Bijzonderheden:
Gedoopt 1719-05-16; trouwt op 1746-01-23 te Oirschot. Zijn kinderen worden eveneens in Oirschot geboren. Dit schild staat vol met schrijffouten. De goede man heette geen Regier, maar Rogier of Rogerius en ook geen van Bollerborgh, maar van Kollenborgh. Hij was ook geen koning van Sint Joris Stratum onder Eindhoven, maar van Sint Joris Straten onder Oirschot. Het jaartal op het schild is zelfs onjuist of door de jaren is de oorspronkelijke gravering verminkt. Uit een overzicht van onze koningsschilden van rond 1795, hetgeen is opgenomen in de verzameling van Petrus Norbertus Panken (1819-1904), wordt dit schild gedateerd op 1757. Hij stamt uit de familie van onze keizer Peter Maertens.
1764 Jan Louwerens van Kollenborg

Jan Louwerens van Kollenborgh Coningh; en Maria Nicolaas Meewes Koningin; van St. Ioris Gilden tot Straaten anno 1764.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg, boer met een zweep in de hand, boerin op de voorgrond en landschap met boerderij op de achtergrond.
Afm. 155x126 mm.

Bijzonderheden:
Dit schild heeft opvallend veel overeenkomsten met dat van Regier van Bollerborgh uit 1757. Jan is familie van onze keizer Peter Maertens.
1774 Hendrick Adriaen van Boxtel

Hendrick Adriaen van Boxtel Koninck; en Cornelia Mattys van Overbeek Koninginne; van St. Ioris Gilde tot Straten; anno 1774.
Gegraveerd schild met portret van de koning.
Afm. 132x102 mm.
1783 Jan Louwerens van Kollenborch

Jan Louwerens van Kollenborch Coning; en Maria Nicolaas Meewes Koningin; van St. Ioris Gilt tot Straaten; anno 1783.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg, boer achter de ploeg en op de achtergrond een landschap.
Afm. 161x121 mm.

Bijzonderheden:
Was ook koning in 1764.
1800 Erkentenis door L:J:B: Baron Sweerts de Landas

Ter eere van de Gilde Broeders van St Joris in Straaten de welke uit eige beweeging opgetrokken hebben op den 15 dec. 1800 zijnde geweest, den 50 ste jaarige trouwdag van L:J:B: Baron Sweerts de Landas En Sara Van Barneveld Heere en Vrouwe van Oirschot, Bijsterveld, Vlijmen en Engelen.
In de tekst is het gekroonde familiewapen, gedragen door twee faunen, van Sweerts de Landas in barokstijl gegraveerd. Links het wapen van Sweerts de Landas met vijf horizontale punten van rood op zilver. Rechts een krullenkruis met op het midden een hartschild met drie vijfpuntige sterren, het wapen van de familie Barneveld uit Gorinchem.
Afm. 179x155 mm.

Bijzonderheden:
Baron Sweerts de Landas (geboren op 1727-09-04) legde samen met zijn zoon in 1772 de eerste steen voor de bouw van kasteel Bijsterveld. In 1807 organiseerde hij een feest voor alle 80-jarigen van Oirschot in de Zwaan. Twee jaar later overleed hij.
1801 Joseph Willem Bullens

Joseph Willem Bullens Kooning en; Hendrin Dirk de Wert sijn huysvrouw; Kooningin van St. Joris Gilden tot Straaten; De koonings voogel afgeschooten; twee prijse in het jaar; 1801 op het Meule’end.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg, boer achter de ploeg met zweep in de hand, boerin op de voorgrond en landschap met boerderij op de achtergrond.
Afm. 160x128 mm.

Bijzonderheden:
Wordt nog als koning op de ledenlijst van 1812 genoemd.
1805 Arnoldus Huyskens

Arnoldus Huyskens Koning geschoten; in St. Joris Gilde; te Oirschot in 1805.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg en boer met zweep, schild versierd met parelrand.
Afm. 163x115 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1755-02-19, overleden op 1838-08-27. Dit is geen koning van Sint Joris Straten, maar van Sint Joris Oirschot dorp. Op zijn schild wordt niet expliciet vermeld dat hij van Sint Joris Straten is en op de ledenlijst van 1812 komt hij niet voor. Dit schild is op 1950-05-18 voor een bedrag van NLG 20,50 samen met het schild uit 1824 vanuit Den Haag in ons bezit gekomen.
1809 Peter Joseph van Woensel

Peter Joseph van Woensel; Koning St. Joris tot; Straaten
de koningsvogel afgeschoten in het jaar 1809.
Gegraveerd schild met afbeelding van Sint Joris en de draak, op de achtergrond de kerk met een huisje, schild versierd met parelrand.
Afm. 170x132 mm

Bijzonderheden:
Gedoopt op 1796-04-22, getrouwd op 1831-05-15, overleden op 1868-08-13. Hier is iets heel merkwaardigs aan de hand. Hij is pas 13 jaar oud als hij koning schiet en op de ledenlijst van 1812 wordt hij al niet meer als koning of als lid genoemd. Zijn vader is in 1812 deken. Heeft hij tijdens zijn koningschap het gilde verlaten en heeft de oud-koning uit 1801, Joseph Bullens, zijn plaats ingenomen? De familie van Woensel woonde in een huis genaamd de Achterste bogt, aan de Papketel op de hoek met ‘t Hoog pêdje dat parallel liep met de Lopensestraat. In 1824 huurt Peter samen met zijn broers de Jegershoeve (’t Huufke) in Straten. Peter verhuist dan naar het huurpand de Oudenhovense hoeve in Hedel. Op 26 november 1835 erft Peter samen met zijn broer Jande Achterste Bogt, schuur, erf en bouwland en nog verschillende percelen grond ter waarde van NLG 5.500,--.
1810 Johannis Snellaars

Johannis Snellaars; Koning van St. Joris in Oirschot 1810.
Gegraveerd schild met afbeelding van kroon en voetboog, schild versierd met parelrand.
Afm. 120x95 mm.

Bijzonderheden:
Dit is geen koning van Sint Joris Straten, maar van Sint Joris Oirschot dorp. Op de ledenlijst van 1812 van Sint Joris dorp wordt hij als koning vermeld.
1824 Cornelis Verhoeven

Cornelis Verhoeven Koning van St. Joris Gilde te Oirschot 1824

Bijzonderheden:
Dit schild is op 1950-05-18 vanuit Den-Haag voor een bedrag van NLG 20,50 samen met het schild uit 1805 in ons bezit gekomen. Het is helaas tussen 1950 en 1975 verloren gegaan. Het is waarschijnlijk ook niet van Sint Joris Straten, maar van Sint Joris dorp.
1828 Jan Gijsb: van de Schoot

Jan Gijsb: van de Schoot; Koning van St. Joris Gild in Straten te Oirschot 1828.
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding van voetboog.
Afm. 160x120 mm

Bijzonderheden:
Geboren 1799-02-12, overleden voor 1866. Jan Gijsbert van de Schoot trouwde op 1835-09-13 met Johanna Maria Beerens uit Wintelre.
Meesterteken AvD, jaarletter E is 1839.
1843 Leonard Huiskens

Leonard Huiskens Koning der St. Joris Gilde tot Straten onder Oirschot en zijne Moeder Koningin den 3 juni 1843.

Bijzonderheden:
Geboren op 1805-09-18, overleden op 1889-01-03. Is nooit getrouwd geweest. Was mede-eigenaar van de Stratense molen en gemeenteraadslid. Rond 1853 was hij betrokken bij de wederopbouw van het Sint-Antoniuskapelletje in Straten. Hij was oomzegger van Arnoldus Huijskens, die in 1805 koning was van Sint Joris dorp.
Dit schild is helaas tussen 1950 en 1975 verloren gegaan.
1843 Erkentenis door J.C.H.P. Baron Sweerts de Landas

Verveerd door J.C.H.P. Baron Sweerts de Landas Beschermheer der Gilde St. Sebastiaan te Oirschot en deszelfs Echtgenoote J.A.R.W. Baronesse Sloet van Haagendorp aan de Gilde van St. Joris te Straten die uit eigen beweging is opgetrokken en de Gilde van St. Bastiaan begeleid bij het schieten der Ham op den 23 Sept. 1843.

Bijzonderheden:
Schild is helaas tussen 1950 en 1975 verloren gegaan.
1844 Gildevaandel

Ingelijst en opgeslagen in ons gildehuis.
1844 Gildevaandel

Medaillon van het gildevaandel uit 1844.
1845 Hoofdmanspiek

Hoofdmanspiek
Geschenk van J. van der Schoot 1845.
1851 Francis Erven

Ik Francis Erven, schoot nu Koning; En nam den troon mijns vaders in; Ook werd hierdoor bij mijn Krooning; Marie van Woensel Koningin; Te Straten in Sint Joris Gild; Ik schenk daaraan dit als min schild; Straten onder Oirschot 1851.
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding van een kroon met voetboog.
Afm. 137x100 mm.

Bijzonderheden:
Het versje op dit schild roept allerlei vragen op. Het suggereert dat de vader van Francis vóór hem koning was. In dat geval zou er tussen 1843 en 1851 nog een keer koning zijn geschoten. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het zou echter wel kunnen dat vader Erven tussen 1828 en 1843 koning is geweest. We gaan nog even door met speculeren. Francis Erven is in 1830 geboren en was in 1851 niet getrouwd. Hij overlijdt ongehuwd in 1868. Marie van Woensel overlijdt eveneens ongehuwd in 1909. Ze was een achternicht van Francis. Was zij de vriendin van Francis in 1851 en heeft de liefde tot niets geleid? Francis heeft ook nog een broer gehad met dezelfde naam, maar die is slechts 9 jaar oud geworden. Keurmerk ’s Hertogenbosch, jaarletter V is 1855.
1858 Leonardus Huyskens

Leonardus Huyskens; Koning; bij het St. Joris Gilde; te Straten onder Oirschot; en zijne moeder; Koningin; oud 82 jaren in het; volle genot hare zinsvermogens; in 1858; St. Joris bid voor ons.
Gegraveerd schild met twee in elkaar lopende harten, op het linkse hart een gegraveerde kruisboog en handboog en op het rechtse hart twee pijlen.
Afm. 103x134 mm.

Bijzonderheden:
Was ook in 1843 koning. Meesterteken I B, Joseph Willem Bockmeulen (1837-1868) uit ’s-Hertogenbosch, jaarletter Z is 1859.
1862 Jasper van Overdijk

Jasper van Overdijk Koning; en zijn zuster Helena Koningin; van St. Joris Gilde te Straten onder Oirschot in 1862.
Gegraveerd schild gedeeltelijk versierd met parelrand en openslaand gordijn. Afbeelding 2 ingespannen paarden met ploeg en boer met pijp. Onderaan Sint Joris met de draak en ‘St Joris bid voor ons’.
Afm. 164x128 mm.
1867 Carel van der Schoot

Carel van der Schoot Koning; en zijne vrouw Maria Koningin; van St. Joris Gilde te Straten onder Oirschot 1867.
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding van schutsboom met vallende vogel en 2 schutters. Onderaan Sint Joris met de draak en ‘St. Joris bid voor ons’.
Afm. 184x128 mm.

Bijzonderheden:
Geboren 1835-12-05, overleden 1888-09-27. Hij trouwde op 1865-02-25 met Johanna Maria van Boshuijsen.
1870 Reliëf van Sint Joris

Gipsen reliëf van Sint Joris en de draak

Bijzonderheden:
Dit reliëf is door de zouaaf Petrus Franciscus Mercx bij zijn thuiskomst aan het gilde geschonken. Het is vermoedelijk afkomstig uit Frankrijk. Het hing tot de vijftiger jaren in ons gildehuis en werd enkele jaren na de restauratie in 1960 in een nis boven de ingang van het Sint Antoniuskapelletje geplaatst. Bij de restauratie in 1993 werd het reliëf op kosten van het gilde grondig gerestaureerd en kwam aan de binnenkant boven de ingang van het kapelletje te hangen.
1873 Gerardus der Kinderen

Gerardus der Kinderen Koning; van St. Joris Gilde en hoogste prijs te Straten onder Oirschot 1873.
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding van ingespannen paard met ploeg en schutsboom met vogel en schutter.
Afm. 190x146 mm.

Bijzonderheden:
Geboren 1814-09-02, overleden 1882-11-11. Opvalt dat er geen koningin op het schild vermeld wordt. Gerardus was echter wel getrouwd geweest met Catharina Vogels. Zij overleed op 1856-04-18.
1880 Gerardus der Kinderen

Gerardus der Kinderen; dubbelden Koning; St. Joris Gilde te Strate onder Oirschot 1880.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg.
Afm. 166x116 mm.

Bijzonderheden:
We hebben bij het schild van 1873 gezien, dat Gerardus der Kinderen op 1882-11-11 is overleden. Vermoedelijk is hij niet vervangen. Uit de nalatenschap van deze koning blijkt dat hij behoorlijk bemiddeld was. Naast een paar huizen, vele percelen grond bezat hij diverse vorderingen. De totale waarde van de nalatenschap werd in 1883 geschat op NLG 25.889,48.
1888 Peter van Haaren

Peter van Haaren Koning; van St. Joris Gilde te Straten onder Oorschot 1888.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg.
Afm. 164x116 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1850-10-01, Gildebroeder in 1871, overleden op 1935-10-17. Schonk in 1921 5 gulden vanwege 50-jarig lidmaatschap. Hij was niet getrouwd. Meesterteken VI.
1889 Standaardvaandel

Vaandel van kersrode zijde met ingelegd medaillon.
Gemaakt door B.V. Kleyn en geschonken door J.C. van Rede, vermoedelijk ter gelegenheid van het 350-jarig bestaansfeest.

Bijzonderheden:
Johannes Cornelis van Rede kocht op 1886-03-12 Schoonoord met aanhorigheden voor een bedrag van NLG 7.600,--. Drie jaar later, op 1889-07-09, verkocht hij dit aardige optrekje weer voor hetzelfde bedrag. Hij woonde inmiddels in Laag Soeren (Veluwe).
1889 Standaardvaandel

Medaillon van het standaardvaandel uit 1889
1893 Antonie Kerkhofs

Antonie Kerkhofs; Koning van St. Joris Gilde te Straaten onder Oirschot in 1893; en mijne vrouw Gerdiena Wolfs Koningin.
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding van molen en huis.
Afm. 165x114 mm.

Bijzonderheden:
Koopt op 25 september 1893 de Stratense molen aan de Bestseweg op de grens met Best van de erfgenamen van de bouwer van deze molen, Joseph van Esch, voor een bedrag van NLG 4.710. Hij blijft eigenaar tot 1904. Meesterteken R B, Reinier Johannis de Bruijn.
1894 Erkentenis door de heer Turing von Ferrier

Ter eere van de Gildebroeders van St. Joris te Straten, die uit eigen beweging opgetrokken zijn op den 28 mei 1894 om den Heer Ferrier Heer van Oirschot en Best te verwelkomen.
Linksboven een gedeelte van het familiewapen met drie hoefijzers en het onderschrift delicetia didat (genot of blijdschap verrijkt). Rechtboven het andere gedeelte te weten drie boompjes.
Afm. 150x130 mm.

Bijzonderheden:
John Turing von Ferrier werd op 1821-09-13 geboren en op 1877-10-30 door de koning van Württemberg in de adelstand verheven. Hij was kamerheer van deze koning en verbleef in die hoedanigheid meestal aan diens hof in Stuttgart. Hij kocht Bijsterveld in 1892 voor 15.000 gulden. Hij stierf op Bijsterveld op bijna 81-jarige leeftijd op 1902-08-13 en ligt op het kerkhof in Oirschot onder een monumentaal grafmonument begraven. De geschiedenis van de familie Ferrier is te raadplegen op https://www.oirschotsheem.nl/pages/Ferriers-kopen-Bijsterveld.pdf.
1903 herinnering aan mw. Douairière Turing von Ferrier

aan de Gilde van St. Joris te Straten aangeboden door Mevr. Douairière Turing van Ferrier. Kasteelbijsterveld; Oirschot; 1903-06-02.
Midden boven het familiewapen met het onderschrift delicetia didat (genot of blijdschap verrijkt).
Afm. 164x126 mm.

Bijzonderheden:
Mevrouw Douairière Turing von Ferrier (Anna Weiss) was de tweede vrouw en weduwe van John Turing von Ferrier, die in 1894 een schild schonk. Kasteel Bijsterveld werd in 1903 verkocht aan de Paters Montfortanen.
1910 G. Scheepers

G. Scheepers

Bijzonderheden:
Vermoedelijk afkomstig uit Best. Uit de bewaard gebleven ledenlijsten zien we een wisseling van de dekens in 1910. Dit gebeurde in het jaar van het koning schieten. Vandaar de datering van dit schild op 1910. Uit de wisseling van de dekens in 1910 en 1914 mogen we ook concluderen dat er in 1902 en 1906 koning is geschoten.
1914 H. van der Hamsvoort

H. van der Hamsvoort

Bijzonderheden:
Heeft vermoedelijk nooit een schild geschonken. Hij nam de koningstitel over van G. Schepers, waarvan ook geen schild in ons bezit is. Deze informatie komt uit de Meijerijse Courant van 3 juni 1914.
1914 Gildevaandel

Werd in 1950 door de Zusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel gerepareerd voor een bedrag van NLG 46,--.

Bijzonderheden:
In vitrine opgehangen in ons gildehuis.
1914 Gildevaandel

Medaillon van het gildevaandel uit 1914.
1918 NN

Onbekend.

Bijzonderheden:
In het kasboek van 1920 worden in dat jaar koningsprijzen aangeschaft. Tegelijkertijd zien we een wisseling van een deken in 1918 en treedt er in 1926 een deken af, die normaliter in 1918 aangesteld was. Dit zouden aanwijzingen kunnen zijn dat er of in 1918 of 1919 koning werd geschoten. Het koningschieten kan best een jaar uitgesteld zijn vanwege de oorlog. Het kan ook zijn dat De verschieting om de koningsprijzen in 1920 een jaar uitgesteld is vanwege de Spaanse griepepidemie in 1919. Helaas vinden we daar verder geen enkele aantekening van.
1922 L. v. Doremalen

L. v. Doremalen Koning; St. Joris Gilde Straten Oirschot 1922; Koningin C.E. Swinkels.
Gegraveerd schild versierd met parelrand en afbeelding van twee klompenmakers.
Afm. 165x112 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1878-01-09, gildebroeder in 1911, overleden op 1942-09-04. In het jaar dat Bert van Doremalen lid van het gilde werd begon hij een klompenmakerij in het voormalige boterfabriekje “de Volharding”, dat op het huidige adres Straten 2 stond. Hij huurde dit pand van W. Scheepens (ook gildebroeder en deken), die het op 1811-09-13 van de coöperatieve vereniging ter verbetering van de zuivelbereiding “de Volharding kocht. De boterbereiding werd geconcentreerd in de, inmiddels ook voormalige, Stoomzuivelfabriek “Sint Odulphus” aan de Gasthuisstraat.
1926 Petrus v. Roy

Petrus v. Roy Koning; van St. Joris Gilde te Straten onder Oirschot 1926.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg en boer met zweep in de hand.
Afm. 165x115 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1900-08-16, gildebroeder in 1922, uitgetreden in 1938. Aan dit koningschieten namen 17 gildebroeders deel. In 1933 aanwezig bij het 35-jarig ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina op de Dam in Amsterdam.
1930 Petrus Hems

Petrus Hems Koning; van St. Joris Gilde Straten Oirschot 1930.
Gegraveerd schild met ingespannen os voor hoogkar.
Afm. 165x116 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1875-04-11, Gildebroeder in 1920, overleden in 1939-07-02. Als koning aanwezig bij het 35-jarig ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina op de Dam in Amsterdam in 1933.
1934 Petrus Hems

Petrus Hems Koning; van St. Joris Gilde Straten Oirschot 1934.
Gegraveerd schild met afbeelding van schutsboom met vogel en schutters.
Afm. 169x120 mm.

Bijzonderheden:
Meesterteken AVS, A. van der Sluis (1929-1943) uit ’s-Hertogenbosch.
1938 Johannes v. Loon

Johannes v. Loon Koning; en Wilhelmina v. Dooren Koningin; Van St. Joris Gilde Straten Oirschot 13-6-38.
Gegraveerd schild met afbeelding van Sint Joris en de draak in cirkel.
Afm. 158x105 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1893-10-19, gildebroeder in 1937, overleden op 1976-04-09. In 1938 viel Pinksteren op 5 juni en de 13e dus op maandag in de week na Pinksteren. Vanaf nu vindt in elk geval het koningschieten voortaan op deze dag plaats. Meesterteken J4P, J.L. Pennings uit ’s-Hertogenbosch.
1941 Schilderij Sint Antoniuskapel

Schilderij van Sint Antoniuskapel op houten paneel
Afm. 540x470 mm.

Bijzonderheden:
Tijdens teerdag 2008 geschonken door oud-Hoofdman van het gilde Sancta Barbara, C. v. d. Sanden. Het schilderij heeft vroeger in kapsalon de Beer in de Gasthuisstraat gehangen.
1942 J. v. Loon

Gilde St. Joris 1-6-42; J. v. Loon; Oirschot.
Gegraveerd schild met afbeelding van Sint Joris en de draak.
Afm. 105x84 mm.

Bijzonderheden:
Meesterteken A1L, A.J.C. Kalberg (1924-1967) uit ’s-Hertogenbosch.
1946 Joannes van der Hamsvoort

Joannes van der Hamsvoort Koning; en zijn vrouw Hendrina Gerdina van Beers Koningin; van St. Joris Gilde te Straten gem. Oirschot 17 juni 1946.
Gegraveerd schild met afbeelding van ingespannen paard met ploeg en boer. Op de achtergrond een schutsboom met vogel en het Sint-Antoniuskapelletje.
Afm. 174x135 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1897-04-17, gildebroeder in 1922, overleden op 1965-03-27. Meesterteken J4P, J.L.L. Pennings uit ’s-Hertogenbosch, jaarletter N is 1948.
1950 Johannes van Loon

O.L. Vrouw v/d H. Eik; Johannes van Loon Koning; Wilhelmina van Dooren Koningin; Van St. Joris Gilde Straten Oirschot 5-6-1950.
Eenvoudig gegraveerd schild met bovenaan een afbeelding van O.L. Vrouw van de H. Eik.
Afm. 165x115 mm.

Bijzonderheden:
Was ook koning in 1938 en 1942.
1950 Standaardvaandel

Momenteel nog in gebruik.
1953 Sjerpen van 1953 tot 1973

Schoudersjerp, middelsjerp en mouwsjerp in rood en geel. Middelsjerp werd door de hoofdman gedragen en is rondom aan de onderkant voorzien van franje. Mouwsjerp en middelsjerp zijn voorzien van een gele rozet met rode knoop. De schoudersjerp, die door de dekens werd gedragen is aan beide einden voorzien van franje. Deze sjerpen werden van 1953 tot 1973 gedragen.
1954 Jos Verouden

Jos Verouden Koning; Gilde St. Joris 1954-Oirschot-1958.
Gegraveerd schild met in het midden een afbeelding van een tuinder, die broeikassen openzet.
Afm. 150x110 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1928-07-31, gildebroeder in 1953, overleden op 2008-04-30. Leider van de volksdansgroep van 1973 tot 1992. Op 1993-04-29 koninklijk onderscheiden. Jos of Sjef, zoals wij hem noemden trouwde op 1961-01-04 met Bap van der Hamsvoort. Zijn vrouw Bap wordt hierdoor niet op zijn schilden genoemd. Meesterteken MFS, Stol NV Medaillefabriek uit Culemborg (1956-1960).
1958 Jos Verouden

Koning Gilde St. Joris; Jos Verouden; Oirschot 1958-1962.
Gegraveerd schild met afbeelding van een tuinder met kruiwagen en kassen.
Afm. 150x126 mm.

Bijzonderheden:
Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond, jaarletter O is 1974.
1962 A. v/d Vondervoort

A. v/d Vondervoort; v. Oers; Koning 1962-1966; St. Joris Oirschot.
Gedreven schild met opgelegde letters en afbeelding van varkenskooi met zeug en biggen.
Afm. 150x108 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1926-02-16, gildebroeder in 1951, overleden tijdens hartoperatie op 1982-08-05. Zowel Janus als zijn vrouw Anneke hebben zich zeer verdienstelijk voor het gilde gemaakt. Het huidige gildeterrein werd door Anneke in 2001 onder zeer gunstige condities aan het gilde verkocht. Een plaquette aan de ingang houdt de herinnering aan Janus in leven. Meesterteken TW1, W.A. Thielen (1939-?) uit Oirschot.
1962 Alpinopet

Alpinopet met opschrift. In 1962 werden in drie termijnen 39 van deze petten aangeschaft tegen een prijs van NLG 9,-- per stuk, waarvan de gildebroeders NLG 6,-- betaalden en het gilde de rest.
1966 F. de Bresser

F. de Bresser Koning; Gilde St. Joris; Oirschot 1966.
Gedreven schild met kroon en gegraveerde letters met afbeelding van een ridder met kruisboog, die een kruik melk van een plateau afschiet.
Afm. 166x109 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1927-08-03, gildebroeder op 1962-06-26, opgezegd per 1993-01-01. Tafereel op schild verwijst naar beroep als melkventer. Hoewel Frans in 1956 getrouwd is met Annie Dieker heeft hij ervoor gekozen de naam van zijn koningin niet op het schild te vermelden. Meesterteken TW1, W.A. Thielen (1939-?) uit Oirschot.
1969 Gildevaandel

Het vaandel is ontworpen en vervaardigd door de Zusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel en verwierf door haar moderne vormgeving in die tijd veel waardering.

Bijzonderheden:
Dit vaandel werd na de ingebruikname van haar vervanger in 1988 geconserveerd door de Tiendschuur in Tilburg en hangt nu onbeschermd in onze parochiekerk.
1970 Th.A. Bressers

Th.A. Bressers; Koning Gilde St. Joris; Oirschot; 1970-1974.
Gedreven schild met kroon en opgelegde letters met afbeelding van centrale Rabobank in Eindhoven en Oirschotse kerktoren.
Afm. 170x123 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1929-05-02, gildebroeder op 1962-06-26, overleden op 2014-10-27. Theo was de grote stimulator voor de kostumering in 1973. Tegelijkertijd richtte hij een tamboerskorps, vendelgroep en volksdansgroep op. Door zijn initiatief vonden veel optredens van het gilde plaats. Hij werkte bij de Centrale Rabobank in Eindhoven. Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond.
1970 C.M.J. Bressers-Mattheeuwse

Koningin; C.M.J. Bressers; Mattheeuwse; 1970 1978; Oirschot.
Afm. 110x88 mm.

Bijzonderheden:
Theo Bressers en zijn vrouw Toos schonken in 1974 een apart koninginneschild met bijbehorende ketting. Het is een gedreven schild met afbeelding van Sint-Joris en de draak. De opvolgers van deze koningin hebben in eerste instantie geen gevolg gegeven aan dit initiatief en hebben dit schild ook niet meer gedragen. Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond.

Op initiatief van koning Rien van Ruremonde (2010) is het koninginneschild bij de aanbieding van zijn koningsschild op 20-06-2011 opnieuw in gebruik genomen. Voor de koninginnen tussen 1978 en 2002 zijn medaillons aan de ketting bevestigd. Tussen 2006 en 2010 hadden we geen koningin. Deze bleef op de burcht, aldus de koning bij zijn installatie. Voor koningin Hanneke van Ruremonde is een medaillon onderaan het schild bevestigd.
1973 Gildekostuums

In 1973 werd het gilde gekostumeerd. De mannen kregen een kostuum met zwarte hoed en een witte struisvogelveer, een bordeauxrood getailleerd tuniek gedeeltelijk met goudgalon afgezet en met okergele mouwen met donkergroen manchet, een witte kraag met kant, een donkergroene kniebroek, en witte sokken. Tussen de kniesluiting van de broek wordt een gele rozet met groene knoop gedragen en op de zwarte schoenen een goudgele gesp met bordeauxrode strik. Om het middel wordt een okergele links afhangende sjerp geknoopt. De dames kregen uiteindelijk ook een zwarte hoed met witte veer, een lange jurk tot op de schoenen met een okergeel bovenstuk met opgezette geplooide kraag, een bordeauxrood lijf afgezet met goudgalon aan de bovenkant en een okergele strook aan de onderkant uitlopend in een punt aan de voorkant en geknoopt aan de achterkant. Het geheel wordt gecompleteerd met een donkergroene rok en okergele mouwen met een donkergroen manchet, afgezet met goudgalon. Later kregen de dames nog witte handschoenen, een bordeauxrode cape, afgezet met goudgalon, en een elegant bijpassend tasje in okergeel met een donkergroene ronde bodem.
In 2017 werden deze kostuums vervangen door een iets eenvoudiger model en kleurcombinatie.
1973 Sjabrak

Bij de kostumering in 1973 schonk beschermheer drs. M.G.A. Gloudemans een sjabrak of paardendekkleed voor het standaardpaard. Het werd een paardendekkleed met een verwijzing naar de eeuwenoude geschiedenis van het gilde en de relatie met de heren van Oirschot en de bewoners van Bijsterveld. Op de flanken van het paard werd een wapenschild aangebracht en aan de hals kwam een embleem over het gilde.
In kwartier 1 is de familie de Merode met vier rode palen op gouden veld, omzoomd met een blauwe schulprand ± 1600 afgebeeld.
In kwartier 2 zien we de familie Turing von Ferrier op een zilveren veld met 2 en 1 zwart hoefijzer. Het devies
‘delicetia didat’ (genot, blijdschap verrijkt) van deze familie is gebruikt als opschrift boven het wapen.
in kwartier 3 herkennen we het familiewapen van Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas op een zilveren veld met vijf punten van rood en in kwartier vier zijn vrouw Sara van Barneveld met een verkort kruis van goud op een rood veld, daaroverheen een hartschild van blauw, waarop 3 vijfpuntige sterren van goud.
De vier kwartieren zijn van elkaar gescheiden door een onderbroken smal gouden kruis.
Afm. 370x310 mm.
Het Sint Jorisembleem is rond. In het midden een zilveren Sint Joriskruis op een rood veld. Midden op het kruis staan een hellebaard en een kruisboog door elkaar gekruist. Daarboven drie zwarte pijlen. Als randschrift is vermeld ‘Gilde St. Joris Straten’. De geborduurde emblemen werden vervaardigd door de zusters Kamelitessen uit Oirschot.
Afm. Diameter 180 mm.
1974 Th.A. Bressers

Koning; Th.A. Bressers; Gilde St. Joris; 1974-1978; Oirschot.
Gedreven schild met kroon en gedreven letters met afbeelding van Sint-Joris en de draak.
Afm. 175x120 mm.

Bijzonderheden:
Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond.
1977 Tinnen bierpullen

Tinnen bierpullen
Afm. Diameter boven 80 mm., diameter incl. rand onder 111 mm., hoogte 110mm.

Bijzonderheden:
In 1977 schonk beschermheer drs. M.G.A. Gloudemans in eerste instantie 26 tinnen bierpullen met een glazen bodem. De bedoeling hiervan was dat ze bij samenkomsten van het gilde in het gildehuis gebruikt zouden worden. Aan de ene kant van de pul staat Sint Joris met de draak gegraveerd en aan de andere kant de naam van de gildebroeder die het langst lid was. Na hun overlijden komt de naam van de eerstvolgende gildebroeder op de pul te staan. In 1978 schonk onze beschermheer nog een pul voor de koning. Wegens moeilijkheden bij het graveren van de pullen konden ze pas op 1978-10-30 in gebruik genomen worden. Ze werden boven het buffet in het gildehuis opgehangen en later na verbouwingen in ons gildehuis op Vondervoorthof. Om praktische redenen zijn ze helaas maar weinig gebruikt.
1978 Harrie Smits

1978-1982; Koning; Harrie Smits; Gilde St. Joris; Oirschot; Koningin; Annie Smits v. Kollenburg.
Twee in elkaar lopende harten met kroon, opgelegde letters en opgelegde afbeelding van 3 biggen, het wapen van Oirschot en onderaan Sint-Joris met de draak.
Afm. 180x180 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1933-08-10, gildebroeder op 1965-07-25, overleden door hartaanval op 2003-11-30. Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond.
1978 Hoofdmanssikkel met ketting

Hoofdmanssikkel met bijbehorende schakelketting.
Sint Joris Gilde, Oirschot Straten.
Schild met parelrand, opgelegde letters en gedreven Sint Joris in het midden.
Afm. 158x212 mm.

Bijzonderheden:
In 1978 aangeschaft uit de opbrengst van het vrije gildefeest van 1976. In 1990 schonk de toenmalige hoofdman Harrie van Oirschot de sikkel alsnog aan het gilde. Hij was hoofdman van 1965-11-29 tot 1990-11-29. Ad Smits nam de functie als hoofdman van hem over, die in 2015 werd opgevolgd door Toine van Hout.
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond.
1978 Hoofdmanssikkel met ketting

Achterzijde van het hoofdmanssikkel uit 1978.

Bijzonderheden:
Aan de achterzijde van de sikkel worden de namen van de resp. hoofdmannen en hun zittingsperiode gegraveerd.
1980 Medaillon

Gilde Sint-Joris Oirschot, anno 1542.
Enkele parelrand (buitenste) met opgelegd opschrift. Opliggend plat reliëfbeeldje van Sint Joris met de draak.
Afm. Diameter 95 mm.

Bijzonderheden:
geschonken door van Kessel Veevoeders B.V. ter gelegenheid van de heropening van hun verbouwde bedrijf op 10 mei 1980. Het medaillon is aan de ketting met de koningsvogel bevestigd. Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond.
1982 Harrie Smits

Koning Harrie Smits; Koningin Annie Smits-v. Kollenburg; Sint Joris Gilde Oirschot; 1982-1986.
Tekst gegraveerd. Schild met opgelegde rand met afbeelding van bladeren van een lindenboom. In het midden boven een opgelegde kroon. In het midden onder een opgelegde afbeelding van Sint-Joris met de draak. Links op het schild een opgelegde afbeelding van een kruisboog en een schutsboom (wip) en rechts een opgelegde afbeelding van een handboog en een blazoen.
Afm. 170x138 mm.

Bijzonderheden:
Harrie Smits is in 1982 ook Koning van de handboogvereniging Sint-Antonius Doelen te Oirschot. Zijn vrouw overleed op 1985-05-01. Deze datum is met toestemming van de gilde-overheid later op het schild aangebracht. Meesterteken J2A, Andriessen uit Helmond.
1982 Hoofdmansdekenschild

Gilde St. Joris Oirschot (Straten)
Deken
Schild met naar binnen gebogen rand met gegraveerde letters en Sint Joris.
Afm. 108x200 mm.

Bijzonderheden:
Aangeboden door beschermheer Drs. M.G.A. Gloudemans ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag op 2 oktober 1982. Op de achterzijde zijn de hoofdmansdekens vermeld.
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond.
1982 Hoofdmansdekenschild

Achterzijde van het hoofdmansdekenschild uit 1982
1985 Hoofdmansdekenschild

Gilde St. Joris Oirschot (Straten)
Deken
Schild met gegraveerde sierrand, gegraveerde letters en opgelegd Sint Joriskruis en Sint Joris.
Afm. 120x200 mm.

Bijzonderheden:
Op de achterzijde gegraveerd: Aangeboden t.g.v.; 25 jaar dierenarts; drs. M.G.A. Gloudemans; 1960 21 mei 1985; beschermheer.
Tevens de namen van de hoofdmansdekens.
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond.
De schenking had een dubbele reden. Onze beschermheer was al in 1984 25 jaar dierenarts en op 21 mei 1985 25 jaar getrouwd.
1985 Hoofdmansdekenschild

Achterzijde van het hoofdmansdekenschild uit1985
1986 Keizersteken Harrie Smits

Als Koning ben ik gebroken
En toch nog Keizer geschoten
1986 H. Smits Sint Joris Gilde Oirschot.
Gedreven papegaai met opengeslagen vleugels, waarin onderaan 2 kleinere vogels en gedreven opschrift.

Bijzonderheden:
Opschrift verwijst naar het overlijden van zijn vrouw tijdens zijn koningschap. Keizer Harrie overleed plotseling op 2003-11-30. Het gilde verloor in hem een groot keizer. Het keizersschild werd op 23 april 1987 in de hal van het gemeentehuis aan het gilde aangeboden. Kosten van het schild met ketting NLG 4.275, die van de receptie en foto’s NLG 939. Ontvangen bijdragen van sponsoren en de keizer NLG 4.750, waaronder NLG 1.000 van de keizer. Tekort wordt door onze keizer aangevuld. Vervaardigd door Nol Coopmans, Eindhoven.
1986 Hein v. Hout

St. Joris; Koning Hein v. Hout; Koningin G. v. Hout-Spanjers; 1986-1990.
Schild in de vorm van een gildetrom met opgelegde afbeelding van danspaar, kroon, kruisboog en een melkkan. Aan de bovenkant op het schild twee opgelegde tromstokken. Jaartal is opgelegd en de rest van de tekst is gegraveerd.
Afm. 160x115 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1938-09-11, gildebroeder op 1968-02-21, overleden op 2010-10-30. Van 1973 tot 1986 tamboer. Van 1973 tot 2000 lid van de volksdansgroep. Hein was melkventer. Het schild werd tegelijk met het keizersteken op 23 april 1987 in de hal van het gemeentehuis aangeboden. Op 24 mei van dat jaar wint hij de eerste prijs voor het mooiste koningsschild tijdens de kringdag in Hilvarenbeek. Het juryrapport luidt; ‘vanwege de gedurfde eigentijdse vormgeving, originaliteit en technische uitvoering.’ Meesterteken PM, Piet Spanjers (1974-2005) uit Sint-Oedenrode.
1988 Gildevaandel

Ontworpen door George van Voorenberghe uit Oirschot en vervaardigd door mevrouw Roelofs uit Geldrop.

Bijzonderheden:
Ingezegend op 23 april 1988 tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van de Paters Montfortanen.
1990 Hein v. Hout

Gilde St. Joris Oirschot; Koning Hein v. Hout; Koningin G. v. Hout-Spanjers; 1990-1994
Op het schild zijn houtnerven gegraveerd (van Hout) en in het midden is een uil opgelegd. Rondom een opgelegd gestileerd symbool met de letters h, j en 2. Op de h is een kroontje geplaatst.
Afm. 145x112 mm.

Bijzonderheden:
Uil is het symbool van de wijsheid en verwijst naar zijn baan als conciërge op een basisschool. De gestileerde letters stellen voor Hein, Joris en voor de tweede keer koning. Meesterteken PM, Piet Spanjers (1974-2005) uit Sint-Oedenrode.
1994 Martien van Loon

Koning Martien van Loon; 1994-1998; Gilde Sint-Joris Oirschot.
Schild in de vorm van de letter J met op de punt van de J een staande gedreven Sint-Joris met de draak en rechts op de J een gedreven kruisboogschutter.
Afm. 155x115 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1969-08-17, gildebroeder op 1985-08-17. Als jeugdlid was hij van 1979 tot 1981 vendelier en in 1982 nar. Van 2003 tot 2009 was hij schrijver. Martien is nog niet getrouwd, zijn moeder was koningin. Martien schiet in 2018 opnieuw koning. Meesterteken LvdS, Leo van de Sangen uit Best.
1998 Henk van Loon

Koning Henk van Loon 1998-2002; Koningin Greet v. Loon-v.d. Schoot; Gilde St. Joris Oirschot.
Schild met gedreven staande Sint-Joris, bankwerker en kruisboog. Op de kruisboog gegraveerde tekst ‘Bogenmaker sinds 1961’.
Afm. 145x122 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1943-02-14, gildebroeder op 1961-05-11, overleden op 2018-05-18. Vanaf 1961 gerenommeerd kruisboogmaker en succesvol kruisboogschutter en daardoor tot ver in Noord-Brabant bekend. Actief betrokken bij de kostumering van het gilde in 1973. Lid van de volksdansgroep van 1973 tot 2000. Vorige koning is zijn zoon. Meesterteken LvdS, Leo van de Sangen uit Best.
2002 Toine van Hout

Gilde Sint-Joris Oirschot; Koning Toine van Hout; Koningin Mariëlle v.d. Moosdijk; 2002; 2006.
Schild met gedreven Sint-Joris en de draak en een kruisboog, opgelegd gegraveerd wapen van Oirschot na de gemeentelijke herindeling en banderol opgelegd. Tekst is gegraveerd.
Afm. 150x107 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1974-02-25. gildebroeder op 1990-03-22. Wegens overlijden van gildebroeder Toon Habraken op 2002-05-25 moest koningschieten verzet worden van 2002-05-27 naar zondag 2002-06-23. Zoon van de archivaris van het gilde. Werd in 2015 hoofdman van het gilde.
Meesterteken LvdS, Leo van de Sangen uit Best.
2006 Sjef Vingerhoeds

‘One for all, all for one’; Jeanne, Sjef, Joris, Hans; Sjef Vingerhoeds; Koning; St. Joris; 2006-2010
De vorm van het schild is gebaseerd op het embleem van de Amerikaanse geallieerden en de Engelstalige spreuk was de lijfspreuk van de parachutisten, die in 1944 in de Sonse hei landden en daarmee de bevrijding inzetten. Het schild is met een opgelegd bronzen Sint Joriskruis in vieren verdeeld. Tussen de spreuk is een gegraveerde kruisboog aangebracht. Linksboven staat zijn gegraveerde boerderij, het opgelegde gegraveerde gemeentewapen en aambeeld, dat verwijst naar zijn beroep als metaalbewerker. Rechtsboven staan twee gegraveerde trouwringen en twee opgelegde olifanten, het symbool van geluk, die verwijzen naar zijn zonen uit Thailand. Linksonder staat een gegraveerde en opgelegde Sint-Joris en rechtsonder de gegraveerde en opgelegde parochiekerk.
Afm. 165x135 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1953-04-10, gildebroeder op 1998-09-08. Was knecht van 2003 tot 2006. Vaandrig vanaf 2006 tot heden. Zijn vrouw gaf er de voorkeur aan zich niet actief als koningin in te zetten. Tijdens de aanbieding van het schild in 2007 gaf Sjef Vingerhoeds een uitvoerige toelichting op de totstandkoming en symboliek van het schild. Hij vertelde onder meer dat het ontwerpen van een koningsschild een van de mooiste dingen van het koningschap was. De afbeelding van Sint Joris is een kopie van het embleem van de cavalerie, waar hij in 1973 als tankchauffeur deel van uitmaakte. De kerktoren staat voor Sjef als ijkpunt bij zijn thuiskomst. Het bronzen Sint Joriskruis is het symbool voor geloof, gerechtigheid, standvastigheid en betrouwbaarheid. Het schild is vervaardigd door R. Broers, Oirschot.
2009 Knechtschild

Gilde St. Joris Oirschot
Knecht
Schild met gegraveerde letters en opgelegd Sint Joriskruis en Sint Joris.
Afm. 118x207 mm.

Bijzonderheden:
Geschonken door beschermheer Drs. M.G.A. Gloudemans ter gelegenheid van 50 jaardierenarts.
Vervaardigd door Jan Andriessen, Helmond.
2009 Knechtschild

Achterzijde van het knechtschild.
2010 Rien van Ruremonde

Sint Joris Gilde Oirschot; Koning Rien van Ruremonde; Koningin Hanneke van Ruremonde; 2010-2014
De vorm van het schild is een R, die verwijst naar zijn naam Rien, Ruremonde, relatie en rex (koning). Naam van het gilde is uit het schild gezaagd, overige tekst is gegraveerd. Linksboven een opgelegde kroon. Rechtsboven Europa (opgelegd). Linksonder een opgelegde Sint-Joris en rechtsonder een opgelegd laurierblad en een gegoten takje zoethout. Europa, het laurierblad en het zoethout verwijzen naar zijn vele reizen in Europa als vertegenwoordiger van snoepgoed.
Afm. 140x120 mm.

Bijzonderheden:
Geboren op 1955-08-28, gildebroeder op 2003-07-14. Tamboer van 2008 tot 2010. Schrijver 2009.
Vervaardigd door Wilma Vreven-van Hout uit Middelbeers.
2011 Gildevaandel

Ontworpen door George van Voorenberghe uit Oirschot en vervaardigd door mevrouw Willigers uit Liessel.

Bijzonderheden:
Ingezegend door Mgr. Hurkmans tijdens een plechtige Eucharistieviering op 29 mei 2011.
Op deze dag werd er door het gilde een vrij gildefeest georganiseerd.
2014 Rien van Ruremonde

Sint Joris Gilde Oirschot; 2014; 2018; Koning Rien van Ruremonde; Koningin Hanneke van Ruremonde
Gegraveerde Sint-Joris kijkend naar een opgelegd gekroond wapenschild van Oirschot met rechts een gegraveerde Sint-Joris kijkend naar links. In het uitgezaagde midden met een opgelegde rand uitgezaagde en gegraveerde afbeeldingen van een put met putmik, daarachter zijn boerderij (de Donkhoeve) en een schutsboom.
Afm. 120x97 mm
2018 Martien van Loon

Bovenste kroon met gegraveerde jaartallen 2018-2022; Koning Martien van Loon en koningin Agnieszka met zonen Wojtek en Max, waarbij de opgelegde letters M van Martien en L van Loon; Onderaan gegraveerd St. Joris Oirschot.
Twee gegraveerde kronen met resp. in de opgelegde letter M 1994 en in de opgelegde letter H gegraveerde geboortedatum en overlijdensdatum van zijn vader en gegraveerde kruisboog met pijlen, verwijzend naar zijn vader als pijlen- en kruisboogmaker. Opgelegde gedreven gildebroeder met kruisboog naar beneden uit eerbied voor vader. Linker bovenhoek verwijderd, symboliseert ontbreken van zijn overleden vader bij dit koningschap.
Afm. 170 x 117 mm

Bijzonderheden:
Aan de achterzijde de volgende gegraveerde tekst:
Op maandag 28 mei tijdens de teerdag lukte het mij om voor de tweede keer koning te schieten. De eerste keer was 24 jaar geleden op 24-jarige leeftijd. In 1998 werd ik opgevolgd door mijn vader en kruisboogmaker Henk van Loon. Twee weken voor het koningschieten is mijn vader zeer onverwacht overleden. Nu weer koning te zijn geworden geeft een dubbel gevoel. Een gevoel van trots en eerbetoon aan mijn vader.
Vervaardigd door Noud Peters uit Sint Anthonis.
2022 Joris Vingerhoeds

Koning; Joris Vingerhoeds; 2022-2026; Gilde Sint-Joris; Oirschot
Het schild symboliseert een tijdlijn, waarin de levensloop van deze koning is weergegeven. Geboren in Thailand, wonend in Oirschot, werkend als piloot in Duitsland. De vergulde olifant in een open opgelegde ring is het symbool van Thailand en drukt geluk, geduld, liefde, kracht, wijsheid, lange levensduur, energiek en een sterk karakter uit. Het gegraveerde eikenblad en de baars verwijzen naar zijn woonplaats Oirschot. De opgelegde vleugels symboliseren zijn kwalificatie als vliegenier. Een opgelegde plattegrond van Thailand en Europa. Het opgelegd vliegtuig is de Airbus A320 het toestel waarin hij vliegt. Verder een opgelegde kruisboog en een kompas, de richting van het leven.
Afm. 170x185 mm

Bijzonderheden:
Geboren in Thailand op 1989-06-07, lid vanaf 2005-06-13 en meteen succesvolle schutter.
Vervaardigd door Luuk Berbers en Cora Postema uit Helmond-Stiphout
99 record(s)


Terug naar boven