De titel “Tachtigjarige Oirlog” verwijst naar de Tachtigjarige Oorlog en de gevolgen die de landelijke en Europese troebelen gedurende die oorlog op Oirschot gehad hebben. De grote steden lagen in die tijd in de zuidelijke gewesten. In de 16e eeuw stonden centralisatie van het landsbestuur en de toekomst van de Kerk hoog op de politieke agenda. De beeldenstorm staat aan het beging van deze Tachtigjarige Oorlog en de vrijheidsstrijd van de Zeventien Provinciën (1568-1648). Ook Oirschot ontkwam niet aan plunderingen, vernielingen, brandschatting, intimidatie, gijzelingen en beslagleggingen tijdens deze oorlog.


Terug naar boven