Kaft van het boekVoor Oirschot is dat anders gedaan. Daar zijn de resultaten van het onderzoek naar de toponiemen samen met de interviews, gegevens uit de literatuur en in een enkel geval ook van internet bewerkt tot de historisch geografische beschrijvingen van de herdgangen.
Op 16 mei 2024 werd het eerste exemplaar van "De toponymie van Oirschot" tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan burgemeester Keijzers-Verschelling. Zij prees de auteurs voor hun jarenlange onderzoek naar een belangrijke deel van de ontstaansgeschiedenis van Oirschot. Samen met het boek “De toponymie van Best” vormt het een tweeluik, waaraan de auteurs meer dan 12 jaar intensief gewerkt hebben.
De kohiergegevens van de particuliere landbouwpercelen zijn door de auteurs van dit boek gedigitaliseerd en kunnen op deze website geraadpleegd worden.

Het boek “Toponymie van Oirschot” is verkrijgbaar in de boekhandel. ISBN 978-94-92576-75-0


Terug naar boven