De schepenbank, gevormd door zeven schepenen, van wie één president, was op de eerste plaats een rechterlijk college. De schepenbank behandelde burgerrechtelijke zaken, zoals geschillen tussen dorpsgenoten. Ook koop en verkoop en schuldbekentenissen werden voor hen verleden. Tevens had de schepenbank de bevoegdheid om een doodstraf op te leggen. Daarnaast waren de schepenen met de schout de hoogsten in het burgerlijk bestuur, het corpus. Krachtens een privilege van hertogin Johanna van 1378 traden de Oirschotse schepenen met Kerstmis in functie. De kwartierschout van Kempenland benoemde en beëdigde hen in overleg met de aftredende schepenen. Als de schepenen na een jaar aftraden, bleven zij een jaar lang gezworenen (adviseurs). Na dat jaar bleven ze raadslieden. Dikwijls werden dezelfden na twee of drie jaar weer benoemd tot schepenen.

De heer J. Toirkens heeft aan de hand van schepenprotocollen van 1463 tot en met 1640 een overzicht samengesteld van de schepenbank van Oirschot van 1378 tot en met 1640. Helaas ontbreken in dit overzicht een aantal jaren uit de beginperiode. Dit overzicht is te raadplegen op https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Het oorspronkelijke overzicht is voor deze website zodanig bewerkt dat je gemakkelijk op achternamen en de samenstelling van de schepenbank per jaar kunt zoeken.


Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles
Schepen Schepen in Frequentie Bijzonderheden
Dirck (Dielis) de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1558, 1561, 1567, 1569, 1572, 1575, 1578 7 Vult schepenbank aan door overlijden van Henrick Dielis Hoppenbrouwers. Overleed in 1579.
Willem Henrick Aelbrechts 1529, 1532, 1546, 1549, 1552, 1555, 1558, 1561 8 Vervangt Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers, die op 12-07-1558 overleed.
Henrick (Rutger) Belaerts 1495, 1501, 1505, 1508, 1511, 1514, 1518, 1521, 1524, 1527, 1530, 1533 12 Vervangt Gielis Dirck Hoppenbrouwers vanaf Pinksteren.
Joest Janssen van de Sande 1527 1 Vervangt Geerlick van de Melcroth.
Jan Daniels van den Schoot (Schoet) 1629 1 Vervangt eind november 1629 Jan Houbraken.
Gerard Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1514, 1517, 1520, 1523, 1526, 1529, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544 11 Vermoedelijk één van de ontbrekende schepenen in 1517 en in 1520 als Gerit Janssen genoemd.
Bartholomeus Lenaerts (Bartel) van Gestel 1576, 1579, 1582, 1585, 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615 14 Verdronken op 03-04-1617.
Gielis Dirck Hoppenbrouwers 1504, 1507, 1512, 1515, 1521, 1524 6 Tot Pinksteren in functie.
Rutger Goessens van Oudenhoven 1450, 1456, 1466, 1481, 1487, 1494, 1497, 1500, 1503 9 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten). overleed voor 20 november 1503.
Wouter Verwer 1503 1 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten).
Jan Henrick Jan Gerards 1591, 1594, 1597 3 per 23-05-1597 naar Aalst.
Daniel Willem de Metser 1575, 1578 2 Overleed op 25-02-1578.
Jan (Jan) Goessens (Goossens) 1508, 1511, 1514, 1518, 1521, 1526, 1529, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551 12 Overleed op 24-04-1551.
Jaspar van Esch 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554 11 Overleed op 23-12-1554.
Adriaen Martens van der Heijden 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583 11 Overleed op 23-09-1583.
Joest Aerts die Leeuw 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed op 23-06-1578
Jan Huijskens 1537, 1540, 1543, 1546, 1549, 1552 6 Overleed op 18-09-1552.
Henrick Gerit Sroijen (de Roij) 1580, 1583 2 Overleed op 05-11-1599.
Gijsbert Pauwels van Croonenburg 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 6 Overleed op 04-05-1617.
Henrick Marten Buckincks 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 10 Overleed op 03-05-1618.
Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers 1604, 1607, 1610, 1613, 1616 5 Overleed Juli 1616.
Henrick Marten Spierincks 1580, 1583, 1586, 1589, 1592 5 Overleed in 1599.
Peter Jan Goessens (Goossens) 1561, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583, 1586, 1589 9 Overleed in 1590.
Jan Jan Goessens 1579, 1582, 1585 3 Overleed in 1587.
Jan Matheeus Boekbinder 1582 1 Overleed in 1585.
Joerden Jan Joerden Sbrouwers (Joerdens) 1570, 1573, 1576, 1579, 1582 5 Overleed in 1582.
Jan Janssen de Crom 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed in 1582.
Henrick Henricks van de Schoot (Schoet) 1575 1 Overleden voor 12-05-1575.
Peter Bogaerts 1555, 1558, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572 9 Overleden op 28-11-1574
Peter Cornelis Francken (Vrancken) 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 9 Overleden op 26-06-1640 of 30-10-1640.
Jan Dielis Hoppenbrouwers 1551, 1554, 1557 3 Overleden op 23-10-1557.
Herman Stockelmans 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1604, 1607, 1610, 1613 10 Overleden op 14-08-1614.
Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1555, 1558 2 Overleden op 12-07-1558.
Henrick Michiels van de Schoot (Schoet) 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627 7 Overleden op 09-06-1627.
Dielen Dircks 1569 1 Overleden op 09-05-1569.
Adriaen Jan Joris (Jorissen) 1590, 1619, 1622, 1625, 1628 5 Overleden op 08-12-1629.
Jan Jan Schepens 1618 1 Overleden op 06-05-1618.
Gijsbert van den Huevel 1588 1 Overleden op 01-08-1588.
Peter Wouters van de Ven 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1621, 1624 12 Overleden in 1624.
Dirck Antonis van de Velde 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572, 1580 7 Overleden in 1580.
Wouter Dircks van Houdt 1571, 1574, 1577 3 Overleden in 1579.
Jan Jan Stockelmans 1565, 1566, 1569, 1572 4 Overleden in 1576.
Frans Willems(Danckaerts) 1572 1 Overleden in 1572.
Henrick Dielis Hoppenbrouwers 1546, 1549, 1552, 1555, 1558 5 Overleden eind juni 1558.
Gijsbert Henricks van den Huevel 1584, 1587 2 Ontslag vanwege moord.
Peter van Os 1580, 1581, 1584 3 Ontslag 05-02-1579(moord?).
Aelbrecht van Vlierden 1522 1 Meestal van Vlierden genoemd.
Peter Martens van Collenberg 1627, 1630, 1633 3 Koning Sint-Joris Gilde in 1614 en 1615 en keizer in 1616. In 1627 i.p.v. overlijden Henrick Michiels van de Schoot (Schoet).
Henrick Aelbrecht Goijaerts (Goorts) 1590, 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 15 In 1632 ca. 85 jaar.
Jan Jan Peters Verhoeven 1629, 1632 2 In 1629 i.p.v. Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter.
Jan Dirck Huijskens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 5 In 1621 i.p.v. Denis van den Dijck.
Jan Jans Houbraken (Haubraken) 1593, 1596, 1599, 1620, 1623, 1626 6 In 1620 i.p.v. Wouter de Crom. Overleden aan de pest in april 1628.
Henrick Martens 1618 1 In 1618 i.p.v. overlijden Jan Jan Schepens op 06-05-1618.
Peter Goossens van Oudenhoven 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 6 In 1617 i.p.v. Gijsbert Pauwels van Croonenburg, die op 04-05-1617 is overleden.
Dielen (Gielis) Dielen Dircks 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 7 In 1617 ca. 73 jaar.
Henrick Dionijs van den Dijck 1616 1 In 1616 i.p.v. Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, die is overleden.
Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626 9 In 1611 ook borgemeester van Oirschot. Overleden op 14-07-1628.
Jan Jan Goossens 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631 8 In 1610 in plaats van Henrick van de Sterre (geen toerbeurt).
Wouter de Crom 1587, 1590, 1593, 1596, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 10 In 1587 i.p.v. Gijsbert Henricks van den Huevel.
Willem Henrick Geverts van Ostaden 1579, 1582, 1585 3 In 1585 vertrokken uit Oirschot.
Dirck Toerkens (Thoerkens) 1585, 1588, 1591, 1594 4 In 1585 ook secretaris Beerzen.
Dirck Dirck de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1581, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601 8 In 1583 i.p.v. Adriaen Martens van de Heijden.
Dirck Gerit Vos 1580, 1583 2 In 1580 i.p.v. Peter van Os.
Dirck Jan Huijskens 1578 1 In 1578 i.p.v. Daniel Willem de Metser, die op 25-02-1578 overleed.
Gijsbrecht Jan Joerden Sbrouwers 1575 1 In 1575 i.p.v. Henrick Henricks van de Schoot.
Peter Henricks van den Schoot (Schoet) 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1571, 1574, 1577, 1586 14 In 1571 ca. 51 jaar.
Michiel Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1556, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579, 1582, 1585, 1588 13 In 1570 ca. 47 jaar oud.
Andries Adriaens van de Sande (Zande) 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1584, 1587 7 In 1569 i.p.v. Dielen Dircks. Overleden in 1589.
Peter Jans Crommen (Scrommen) 1544, 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1562, 1567, 1570, 1573 10 In 1559 ca. 54 jaar.
Eijmerick Claes Schepens 1535, 1544 2 In 1553 kerkmeester.
Peter Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1552, 1555, 1558 3 In 1552 i.p.v. Jan Huijskens, die op 18-09-1552 overleed. Overleed Overleden op 13-06-1558.
Jan Joorden Sbrouwers 1551 1 In 1551 i.p.v. Jan (Jan) Goessens (Goossens).
Jan Janssen van de Schoot (Schoet) 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551 8 In 1542 48 jaar.
Aelbrecht van den Maerselaer 1492, 1496, 1505, 1508, 1511, 1516 6 In 1492 als reserve.
Andries van de Laeck 1446, 1454, 1457, 1465, 1468, 1471, 1474, 1477, 1480, 1483 10 In 1457 ook de Moller genoemd.
Henrick Jan Gerits 1585 1 I.p.v. Willem Henrick Geverts van Ostaden, die uit Oirschot vertrekt.
Gijsbrecht Niclaes Vlemmincks (Vlemmings) 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606 7 I.P.v. Jan Henricks van Wintelroij, die naar Turkije vertrok. Overleden op 02-04-1608.
Willem Henrick Keijmps 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5 I.P.v. Gijsbert van den Huevel, die op 01-08-1588 overleed.
Gerart Jan Goossens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 5 I.p.v. Daniel Gerart Sroijen. In 1624 ca. 43 jaar.
Jan Henricks van Wintelroij 1588 1 11-09-1588 naar Turkije.
Steven Jans van Hersel 1509 1
Aert Henricks 1528, 1531, 1534, 1537, 1540 5
Diederick Jan Henricks 1454 1
Diederick Janszoon Henricks (van Aerle) 1435 1
Aert Henricks (van Nistelroij) 1524 1
Herman Henrick Hermans 1508 1
Willem van Hersel 1429 1
Willem van Herzel 1389 1
Jan (Loij?) van Hersel 1467 1
Philips van Herzel 1523 1
Loijwijch (loijch) van Hersel 1472, 1478, 1482, 1485, 1488, 1492, 1495, 1498, 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1519, 1522 15
Jan Lenaerts van Hersel 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 5
Ansem Jacop Ansems 1516 1
Jacop van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1485, 1488, 1492, 1495 4
Joerden die Brouwer 1501 1
Willem van Herzel 1525 1
Henrick van Best 1517 1
Gerart Henricks van Best 1548 1
Henrick (1) van Beerse (Beerze/Berze) 1478, 1479 2
Aert Bernts 1492 1
Rutger Belaerts 1466, 1484 2
Henrick (2) van Beerse (Beerze/Berze) 1517, 1520, 1523 3
Henrik Willem Henricks van Beerse 1466 1
Jan Mathijs van Beeck (Esbeeck) 1506, 1509, 1512, 1515, 1519 5
Aernt Back 1403, 1422 2
Dirck Balthasars van den Heuvel 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 8
Hendrick van den Hoevel 1551 1
Aert Daniels van der Ãmeijden 1513 1
Willem van Aerle 1379, 1380, 1392 3
Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1503 1
Henrick Henrick Hoppenbrouwers 1530 1
Henrick Joerden Hoppenbrouwers 1496, 1527 2
Jan Henricks van Aerle 1389, 1399 2
Henrick van Aerle 1379, 1380 2
Joerden Dircks Hoppenbrouwers 1486, 1498 2
Dirck Dirck Hoppenbrouwers (de jonge) 1472 1
Jan van der Hofstat (Hosstat) 1378, 1390, 1393 3
Dirck van Aerle 1407 1
Willem Houbraken 1535 1
Goijaert Willem Aelbrechts 1502, 1505, 1509, 1522, 1525 5
Arnt Houtappels 1404 1
Henrick Hoppenbrouwers 1534, 1538 2
Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1524 1
Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1494, 1527 2
Aert Rutgers van der Hoeven 1597 1
Goijaert Aelbrechts van der Hoeven 1526 1
Goijaert Peters van der Hoeven 1584, 1587, 1590, 1611 4
Henrick van der Hoeven 1581, 1584, 1587 3
Rutger Rutgers van der Hoeven 1511 1
Dirck (Dirck) de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1457, 1466, 1473, 1477, 1484, 1489, 1493, 1499, 1506 9
Jan van Ele 1403 1
Henrick de Hoppenbrouwer 1446, 1461, 1469, 1471, 1474 5
Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwer 1592, 1595, 1598, 1601 4
Jan de Hoppenbrouwer 1477 1
Joerden de Hoppenbrouwer 1494 1
Dirck Hoppenbrouwers 1514, 1517, 1520, 1523 4
Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1450, 1497, 1526, 1529, 1532 5
Aert Henricks vander Ameijden 1492 1
Dirck Corstens van den Hovel 1526 1
Jan (3) de Crom 1487, 1490, 1494, 1497, 1503 5
Willem van Dormalen (van den Paeljaert) 1467, 1470, 1480 3
Goedevaert Eckermans (van Best) 1380, 1389, 1392 3
Elias Willem Eelkens 1425 1
Bartholomeus Jan Eessen (de Gorter) 1481, 1500 2
Joorden van der Eijnden (Teijnden?) 1378, 1381 2
Maes Goeswijns van Eijndhoven 1422, 1430 2
Everaert int Ekerschot 1587, 1590, 1593, 1596 4
Evert Henricks int Ekerschot 1627, 1630, 1633 3
Henrick int Ekerschot (Eeckerschot) 1580, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598 7
Henrick (Henrick) Goijaerts int Ekerschot (Eeckerschot) 1552, 1555, 1558, 1561 4
Willem de Cort 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545 6
Diederick van Ellaer 1461 1
Dirck van Ellaer 1470, 1475, 1479 3
Jan Dircks van Dormalen 1483 1
Jacop (Willems) van Dormalen 1467, 1470, 1473, 1476, 1479, 1483, 1486, 1489, 1492, 1499 10
Jan van Dormaelen 1477 1
Jan (1) die Crom 1378, 1381, 1390, 1393, 1399 5
Henrick (Meeus) de Crom 1465, 1468, 1472, 1475, 1480, 1486, 1491 7
Henrick de Crom 1401 1
Godevaert de Crom 1423 1
Henrick Wouters van den Dijck 1487 1
Willem van den Dijck 1401, 1404, 1407, 1410, 1422, 1430 6
Dirck de Crom 1423, 1429 2
Gijsbrecht Gielis Cremers (de Cremer) 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1516, 1520, 1523 8
Adriaen van den Doeren 1491 1
Adriaen Henricks van den Doeren 1476, 1479 2
Jan van den Doeren 1476 1
Ywaen van Dommelen 1490 1
Goijaert Adriaens van den Doren 1503 1
Godevaert van Ellaer 1423 1
Jan Gijsbrechts (Peters) van Engelant 1578, 1584, 1587, 1590, 1593, 1596, 1599 7
Corstiaen Jan Corstens 1570 1
Gerit Lenaerts van Gestel 1581 1
Henrick van Gheenen 1401, 1404, 1407, 1410 4
Thomas Gielis (Gielissen) 1503, 1506, 1509, 1512, 1515 5
Thomas Gielis (Janssen) 1526 1
Jan Colen 1522 1
Kaerle Herman Cleijnael (Cleijnaerts) 1491, 1495 2
Kaerle Cleijnael 1522 1
Joerden Cleijnael 1456, 1460, 1465, 1468, 1471, 1474 6
Willem van Catwijck 1461, 1464, 1469 3
Jan Wouter Bruijstens 1446, 1456 2
Goeswijn die Bruijn 1454 1
Peter Jans van der Bruggen 1481, 1500 2
Jan Henrick Gerits 1547, 1550, 1556, 1559 4
Gerard Peters de Cort 1599 1
Korstiaen Hessels van Gemert 1474 1
Adriaen Antonis van Esch 1588 1
Jacop Peters van Esch 1511, 1514 2
Jan (Jaspers) van Esch 1557, 1560, 1568, 1571, 1574, 1577 6
Jan Simons die Cort (Scortten) 1557, 1560, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579 7
Jan van Esp 1492 1
Lambrecht Fabri 1578 1
Henrick Jan Geerits 1567, 1570, 1573, 1576 4
Jan Geerits(Verhagen?) 1553 1
Philips van Geldrop 1500 1
Philips Henriks van Geldrop 1481 1
Philips Jan van Geldrop 1450 1
Willem van Geldrop 1467, 1470, 1473 3
Willem Philips van Geldrop 1475, 1478 2
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles


Terug naar boven