De schepenbank, gevormd door zeven schepenen, van wie één president, was op de eerste plaats een rechterlijk college. De schepenbank behandelde burgerrechtelijke zaken, zoals geschillen tussen dorpsgenoten. Ook koop en verkoop en schuldbekentenissen werden voor hen verleden. Tevens had de schepenbank de bevoegdheid om een doodstraf op te leggen. Daarnaast waren de schepenen met de schout de hoogsten in het burgerlijk bestuur, het corpus. Krachtens een privilege van hertogin Johanna van 1378 traden de Oirschotse schepenen met Kerstmis in functie. De kwartierschout van Kempenland benoemde en beëdigde hen in overleg met de aftredende schepenen. Als de schepenen na een jaar aftraden, bleven zij een jaar lang gezworenen (adviseurs). Na dat jaar bleven ze raadslieden. Dikwijls werden dezelfden na twee of drie jaar weer benoemd tot schepenen.

De heer J. Toirkens heeft aan de hand van schepenprotocollen van 1463 tot en met 1640 een overzicht samengesteld van de schepenbank van Oirschot van 1378 tot en met 1640. Helaas ontbreken in dit overzicht een aantal jaren uit de beginperiode. Dit overzicht is te raadplegen op https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Het oorspronkelijke overzicht is voor deze website zodanig bewerkt dat je gemakkelijk op achternamen en de samenstelling van de schepenbank per jaar kunt zoeken.


Pagina: van 3   <Terug Volgende>   441 record(s) Toon alles
Schepen Schepen in Frequentie Bijzonderheden
Jacob Dircks van de Velde 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643 21 Voor 1646 overleden.
Willem Niclaes Scepens (Schepens) 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646 16
Loijwijch (loijch) van Hersel 1472, 1478, 1482, 1485, 1488, 1492, 1495, 1498, 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1519, 1522 15
Jan Herman Stockelmans 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643 15 Voor 1646 overleden.
Henrick Aelbrecht Goijaerts (Goorts) 1590, 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 15 In 1632 ca. 85 jaar.
Bartholomeus Lenaerts (Bartel) van Gestel 1576, 1579, 1582, 1585, 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615 14 Verdronken op 03-04-1617.
Peter Henricks van den Schoot (Schoet) 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1571, 1574, 1577, 1586 14 In 1571 ca. 51 jaar.
Niclaes Ariens van Nistelroij 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 13
Michiel Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1556, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579, 1582, 1585, 1588 13 In 1570 ca. 47 jaar oud.
Jacob Jan Dirck Kemps (Keijmps) 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646 13
Jan (Jan) Goessens (Goossens) 1508, 1511, 1514, 1518, 1521, 1526, 1529, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551 12 Overleed op 24-04-1551.
Dirck Balthasars van den Heuvel 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646 12
Jan Jan Aert Scheijntgens (Scheijntkens) 1593, 1596, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 12
Gerart Mathijs Huijskens (Mathijssen) 1465, 1469, 1472, 1475, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1493, 1497, 1500 12
Dirck Goorts (Goijaerts) van Loon 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 12
Henrick (Rutger) Belaerts 1495, 1501, 1505, 1508, 1511, 1514, 1518, 1521, 1524, 1527, 1530, 1533 12 Vervangt Gielis Dirck Hoppenbrouwers vanaf Pinksteren.
Peter Wouters van de Ven 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1621, 1624 12 Overleden in 1624.
Willem Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1479, 1484, 1488, 1492, 1495, 1498, 1501, 1504, 1507, 1510, 1515 11
Gerard Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1514, 1517, 1520, 1523, 1526, 1529, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544 11 Vermoedelijk één van de ontbrekende schepenen in 1517 en in 1520 als Gerit Janssen genoemd.
Adriaen Martens van der Heijden 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583 11 Overleed op 23-09-1583.
Joorden Jan Peters Verhoeven 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646 11
Goijaert Peters Verhoeven (Roestenburgs) 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1614, 1617, 1621, 1624, 1627 11
Daniel (2) van Vlierden 1463, 1467, 1471, 1474, 1477, 1482, 1486, 1489, 1493, 1498, 1499 11
Goessen Claes Schepens 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554 11
Jaspar van Esch 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554 11 Overleed op 23-12-1554.
Jacop (Willems) van Dormalen 1467, 1470, 1473, 1476, 1479, 1483, 1486, 1489, 1492, 1499 10
Jan Aert Scheijntgens (Scheijntkens) 1543, 1546, 1549, 1554, 1560, 1563, 1565, 1566, 1599, 1602 10
Adriaen Bernaerts van Croonenburg 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627 10
Andries van de Laeck 1446, 1454, 1457, 1465, 1468, 1471, 1474, 1477, 1480, 1483 10 In 1457 ook de Moller genoemd.
Claes Thomas van Oudenhoven 1461, 1464, 1472, 1475, 1479, 1482, 1485, 1488, 1491, 1494 10
Henrick Marten Buckincks 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 10 Overleed op 03-05-1618.
Peter Jans Crommen (Scrommen) 1544, 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1562, 1567, 1570, 1573 10 In 1559 ca. 54 jaar.
Rutger die Lauwere 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567 10
Herman Stockelmans 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1604, 1607, 1610, 1613 10 Overleden op 14-08-1614.
Wouter de Crom 1587, 1590, 1593, 1596, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 10 In 1587 i.p.v. Gijsbert Henricks van den Huevel.
Wouter Thomas van de Ven (Venne) 1543, 1546, 1549, 1552, 1556, 1559, 1562, 1567, 1570, 1573 10
Andries (Aerts) van de Laeck 1519, 1522, 1525, 1528, 1531, 1534, 1537, 1540, 1543 9
Peter Goossens van Oudenhoven 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632, 1644, 1647, 1648 9 In 1617 i.p.v. Gijsbert Pauwels van Croonenburg, die op 04-05-1617 is overleden.
Rutger Goessens van Oudenhoven 1450, 1456, 1466, 1481, 1487, 1494, 1497, 1500, 1503 9 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten). overleed voor 20 november 1503.
Peter Jan Goessens (Goossens) 1561, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583, 1586, 1589 9 Overleed in 1590.
Henrick van de Ven (Venne) 1456, 1466, 1471, 1474, 1477, 1480, 1484, 1487, 1490 9
Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626 9 In 1611 ook borgemeester van Oirschot. Overleden op 14-07-1628.
Rutger van den Stayakker (Stadecker) 1493, 1497, 1502, 1506, 1512, 1518, 1521, 1528, 1531 9
Peter Bogaerts 1555, 1558, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572 9 Overleden op 28-11-1574
Dirck (Dirck) de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1457, 1466, 1473, 1477, 1484, 1489, 1493, 1499, 1506 9
Beertram Jans van den Spijker (Janssen) 1490, 1494, 1503, 1506, 1510, 1513, 1516, 1519, 1523 9
Dirck Lemans (Leemans) 1528, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544, 1547, 1550 8
Henrick Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1464, 1471, 1479, 1484, 1495, 1498, 1501, 1504 8
Willem Henrick Aelbrechts 1529, 1532, 1546, 1549, 1552, 1555, 1558, 1561 8 Vervangt Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers, die op 12-07-1558 overleed.
Jan Jan Goossens 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631 8 In 1610 in plaats van Henrick van de Sterre (geen toerbeurt).
Peter Cornelis Francken (Vrancken) 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639 8 Was tweemaal getrouwd. Zie boedeldeling op 30-10-1640 fol. 329.
Gijsbrecht Gielis Cremers (de Cremer) 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1516, 1520, 1523 8
Niclaes Jan Goessens 1560, 1563, 1567, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581 8
Jan Janssen van de Schoot (Schoet) 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551 8 In 1542 48 jaar.
Joerden Ansems van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1473, 1477, 1483, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499 8
Peter Gielis Snellaerts 1482, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499, 1502, 1505 8
Dirck (Jan) Hoppenbrouwers 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625 8
Dirck Dirck de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1581, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601 8 In 1583 i.p.v. Adriaen Martens van de Heijden.
Henrick int Ekerschot (Eeckerschot) 1580, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598 7
Lenaert Jacop Keijmps 1538, 1541, 1544, 1547, 1550, 1553, 1556 7
Dielen (Gielis) Dielen Dircks 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 7 In 1617 ca. 73 jaar.
Adriaen Willem Vos (van Beerse) 1502, 1505, 1508, 1511, 1514, 1520, 1523 7
Gijsbrecht Niclaes Vlemmincks (Vlemmings) 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606 7 I.P.v. Jan Henricks van Wintelroij, die naar Turkije vertrok. Overleden op 02-04-1608.
Jan Gijsbrechts (Peters) van Engelant 1578, 1584, 1587, 1590, 1593, 1596, 1599 7
Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1486, 1489, 1496, 1499, 1503, 1509, 1512 7
Evert Henricks int Ekerschot 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1645 7
Dirck Antonis van de Velde 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572, 1580 7 Overleden in 1580.
Franck die Haest 1469, 1472, 1475, 1478, 1482, 1485, 1488 7
Peter Willems (van Brogel) 1534, 1537, 1541, 1544, 1547, 1550, 1553 7
Jan Lucas van den Schoot (Schoet) 1554, 1557, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567 7
Jan Simons die Cort (Scortten) 1557, 1560, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579 7
Andries Adriaens van de Sande (Zande) 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1584, 1587 7 In 1569 i.p.v. Dielen Dircks. Overleden in 1589.
Dirck (Dielis) de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1558, 1561, 1567, 1569, 1572, 1575, 1578 7 Vult schepenbank aan door overlijden van Henrick Dielis Hoppenbrouwers. Overleed in 1579.
Dirck Goessen Neven (Schoenmakers) 1469, 1475, 1478, 1481, 1491, 1496, 1500 7
Henrick Michiels van de Schoot (Schoet) 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627 7 Overleden op 09-06-1627.
Henrick (Meeus) de Crom 1465, 1468, 1472, 1475, 1480, 1486, 1491 7
Aelbrecht van den Maerselaer 1492, 1496, 1505, 1508, 1511, 1516 6 In 1492 als reserve.
Jan (Jaspers) van Esch 1557, 1560, 1568, 1571, 1574, 1577 6
Jan Dirck Huijskens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1645 6 In 1621 i.p.v. Denis van den Dijck.
Gielis Dirck Hoppenbrouwers 1504, 1507, 1512, 1515, 1521, 1524 6 Tot Pinksteren in functie.
Jan Herberts van Wintelre 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 6
Michiel Henricks van den Schoot (Schoet) 1553, 1556, 1559, 1562, 1565, 1566 6
Jan Jans Houbraken (Haubraken) 1593, 1596, 1599, 1620, 1623, 1626 6 In 1620 i.p.v. Wouter de Crom. Overleden aan de pest in april 1628.
Gijsbert Pauwels van Croonenburg 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 6 Overleed op 04-05-1617.
Jan Huijskens 1537, 1540, 1543, 1546, 1549, 1552 6 Overleed op 18-09-1552.
Willem Jan de Metser 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601 6
Daniel Gerit Sroijen (de Roij) 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 6
Gerart Jan Goossens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1645 6 I.p.v. Daniel Gerart Sroijen. In 1624 ca. 43 jaar. Op 14-01-1645 overleden.
Willem de Cort 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545 6
Goedevaert (Goijaert) Delien 1401, 1404, 1407, 1410, 1422, 1429 6
Joerden Cleijnael 1456, 1460, 1465, 1468, 1471, 1474 6
Willem van den Dijck 1401, 1404, 1407, 1410, 1422, 1430 6
Joerden Jan Joerden Sbrouwers (Joerdens) 1570, 1573, 1576, 1579, 1582 5 Overleed in 1582.
Joerden die Metser 1563, 1564, 1565, 1567, 1569 5
Daniel hie Leeuw 1498, 1501, 1504, 1507, 1510 5
Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers 1604, 1607, 1610, 1613, 1616 5 Overleed Juli 1616.
Henrick Dielis Hoppenbrouwers 1546, 1549, 1552, 1555, 1558 5 Overleden eind juni 1558.
Aert Roefs 1526, 1531, 1535, 1538, 1541 5
Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1450, 1497, 1526, 1529, 1532 5
Willem Willem Vos 1461, 1465, 1468, 1471, 1474 5
Aert Henricks 1528, 1531, 1534, 1537, 1540 5
Henrick de Hoppenbrouwer 1446, 1461, 1469, 1471, 1474 5
Dirck Corstens van de Velde (Corstens) 1509, 1514, 1518, 1521, 1529 5
Jan Lenaerts van Hersel 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 5
Goessen Peter Corstens van Oudenhoven 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5
Adriaen Jan Joris (Jorissen) 1590, 1619, 1622, 1625, 1628 5 Overleden op 08-12-1629.
Jan (1) die Crom 1378, 1381, 1390, 1393, 1399 5
Jan Willem Wouters (Colen) 1504, 1508, 1515, 1518, 1528 5
Jan (3) de Crom 1487, 1490, 1494, 1497, 1503 5
Antonis Dirck Corstiaens van den Velde 1546, 1549, 1552, 1555, 1558 5
Jacop Henricks van Strijp 1487, 1490, 1493, 1496, 1502 5
Peter van der Ameijden 1521, 1528, 1531, 1534, 1543 5
Willem Andriessen 1378, 1381, 1390, 1393, 1399 5
Jan Jan Peters Verhoeven 1629, 1632, 1644, 1647, 1648 5 In 1629 i.p.v. Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter.
Gooswijn van den Meer (Mer) 1378, 1381, 1390, 1393, 1403 5
Henrick Marten Spierincks 1580, 1583, 1586, 1589, 1592 5 Overleed in 1599.
Willem Henrick Keijmps 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5 I.P.v. Gijsbert van den Huevel, die op 01-08-1588 overleed.
Thomas Gielis (Gielissen) 1503, 1506, 1509, 1512, 1515 5
Jan Mathijs van Beeck (Esbeeck) 1506, 1509, 1512, 1515, 1519 5
Joerden Brant 1379, 1389, 1392, 1399, 1410 5
Geerlick Gerits van de Melckrode (Melcroth) 1446, 1450, 1456, 1466, 1470 5
Goijaert Willem Aelbrechts 1502, 1505, 1509, 1522, 1525 5
Peter Jan Haecks 1533, 1542, 1545, 1557 4
Wouter van Gunterslaer 1381, 1389, 1392, 1403 4
Mathijs Keijmps 1454, 1457, 1460, 1463 4
Jacop Jan Dirck Keijmps 1616, 1619, 1622, 1625 4
Goijaert Peters van der Hoeven 1584, 1587, 1590, 1611 4
Rutger Janssen 1465, 1468, 1476, 1480 4
Dirck Hoppenbrouwers 1514, 1517, 1520, 1523 4
Joest Aerts die Leeuw 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed op 23-06-1578
Frans Leemans 1558, 1561, 1565, 1566 4
Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwer 1592, 1595, 1598, 1601 4
Peter Martens van Collenberg 1627, 1630, 1633, 1645 4 Koning Sint-Joris Gilde in 1614 en 1615 en keizer in 1616. In 1627 i.p.v. overlijden Henrick Michiels van de Schoot (Schoet).
Willem Willems van den Maerselaer 1576, 1579, 1582, 1585 4
Dirck van Hagelaer 1468, 1491, 1494, 1500 4
Jan Janssen de Crom 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed in 1582.
Henrick Vos 1378, 1389, 1392, 1404 4
Jacop van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1485, 1488, 1492, 1495 4
Michiel Dielis Lucas van de Schoot (Schoet) 1528, 1546, 1550, 1553 4
Henrick Philips van de Schoot (Schoet) 1531, 1537, 1540, 1543 4
Henrick Jan Geerits 1567, 1570, 1573, 1576 4
Henrick (Henrick) Goijaerts int Ekerschot (Eeckerschot) 1552, 1555, 1558, 1561 4
Everaert int Ekerschot 1587, 1590, 1593, 1596 4
Dirck Toerkens (Thoerkens) 1585, 1588, 1591, 1594 4 In 1585 ook secretaris Beerzen.
Henrick Henricks van Beerse (Berse) 1502, 1507, 1510, 1513 4
Jan Henrick Gerits 1547, 1550, 1556, 1559 4
Jan Jan Stockelmans 1565, 1566, 1569, 1572 4 Overleden in 1576.
Wouter Peters van de Venne 1632, 1644, 1647, 1648 4
Henrick van Gheenen 1401, 1404, 1407, 1410 4
Jan Jan Smeets 1430, 1435, 1446 3
Jan van Wijck 1541, 1544, 1547 3
Jan Jan van Oudenhoven 1407, 1410, 1429 3
Wouter Dircks van Houdt 1571, 1574, 1577 3 Overleden in 1579.
Peter Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1552, 1555, 1558 3 In 1552 i.p.v. Jan Huijskens, die op 18-09-1552 overleed. Overleed Overleden op 13-06-1558.
Henrick Gijsbrechts van der Achter 1531, 1534, 1537 3
Jan Dielis Hoppenbrouwers 1551, 1554, 1557 3 Overleden op 23-10-1557.
Henrick van der Hoeven 1581, 1584, 1587 3
Willem Rutgers van Oudenhoven 1457, 1460, 1463 3
Willem van Aerle 1379, 1380, 1392 3
Henrick (2) van Beerse (Beerze/Berze) 1517, 1520, 1523 3
Natael Vos 1525, 1537, 1540 3
Jan van der Hofstat (Hosstat) 1378, 1390, 1393 3
Goijaert van den Huevel (Hovel) 1535, 1538, 1541 3
Joorden Herman Stockelmans 1644, 1647, 1648 3
Simon Goijaerts Verhoeven 1630, 1633, 1645 3
Gielis Snellaerts (Jansen) 1463, 1469, 1472 3
Dirck Mathijs Huijskens 1470, 1473, 1485 3
Jan die Wolf 1464, 1469, 1473 3
Aert van de Venne 1562, 1563, 1565 3
Henrick Goijaerts int Ekerschot 1519, 1522, 1525 3
Jan Jan Goessens 1579, 1582, 1585 3 Overleed in 1587.
Willem van Geldrop 1467, 1470, 1473 3
Willem van Dormalen (van den Paeljaert) 1467, 1470, 1480 3
Goedevaert Eckermans (van Best) 1380, 1389, 1392 3
Henrick Henrick Lucassen van de Schoot (Schoet) 1563, 1564, 1565 3
Henrick Willem Jacops 1554, 1557, 1560 3
Jan van Roedereijgen (de Gruijter) 1389, 1392, 1399 3
Henrick Janssen van der Sterre 1601, 1604, 1607 3
Dirck van Ellaer 1470, 1475, 1479 3
Goijaert van Tulden 1508, 1511, 1516 3
Niclaes Jacobs 1644, 1647, 1648 1648 3
Peter van Os 1580, 1581, 1584 3 Ontslag 05-02-1579(moord?).
Jacop Thomas van Kerkoerle 1584, 1587, 1590 3
Aert Thomas van de Venne (Schoenmakers) 1480, 1485, 1488 3
Willem Henrick Geverts van Ostaden 1579, 1582, 1585 3 In 1585 vertrokken uit Oirschot.
Gerart Vos 1461, 1464, 1470 3
Willem van Catwijck 1461, 1464, 1469 3
Johan (Jan) Aerts Legius 1644, 1647, 1648 3
Jan Dirx van Cuijck 1644, 1647, 1648 3
Aert Ariens Verhoeven 1630, 1633, 1645 3
Aert Heijlgheenen 1392, 1401, 1404 3
Jan Henrick Jan Gerards 1591, 1594, 1597 3 per 23-05-1597 naar Aalst.
Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1435, 1454 2
Henrick Gerit Sroijen (de Roij) 1580, 1583 2 Overleed op 05-11-1599.
Jan Henricks van Aerle 1389, 1399 2
Willem Philips van Geldrop 1475, 1478 2
Henrick (1) van Beerse (Beerze/Berze) 1478, 1479 2
Dirck de Crom 1423, 1429 2
Rutger Belaerts 1466, 1484 2
Jacop Peters van Esch 1511, 1514 2
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   441 record(s) Toon alles


Terug naar boven