De schepenbank, gevormd door zeven schepenen, van wie één president, was op de eerste plaats een rechterlijk college. De schepenbank behandelde burgerrechtelijke zaken, zoals geschillen tussen dorpsgenoten. Ook koop en verkoop en schuldbekentenissen werden voor hen verleden. Tevens had de schepenbank de bevoegdheid om een doodstraf op te leggen. Daarnaast waren de schepenen met de schout de hoogsten in het burgerlijk bestuur, het corpus. Krachtens een privilege van hertogin Johanna van 1378 traden de Oirschotse schepenen met Kerstmis in functie. De kwartierschout van Kempenland benoemde en beëdigde hen in overleg met de aftredende schepenen. Als de schepenen na een jaar aftraden, bleven zij een jaar lang gezworenen (adviseurs). Na dat jaar bleven ze raadslieden. Dikwijls werden dezelfden na twee of drie jaar weer benoemd tot schepenen.

De heer J. Toirkens heeft aan de hand van schepenprotocollen van 1463 tot en met 1640 een overzicht samengesteld van de schepenbank van Oirschot van 1378 tot en met 1640. Helaas ontbreken in dit overzicht een aantal jaren uit de beginperiode. Dit overzicht is te raadplegen op https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Het oorspronkelijke overzicht is voor deze website zodanig bewerkt dat je gemakkelijk op achternamen en de samenstelling van de schepenbank per jaar kunt zoeken.


Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles
Schepen Schepen in Frequentie Bijzonderheden
Ansem Hannen 1410 1
Goedevaert van den Mereven 1403 1
Herman Zweertveger (Cleijnael) 1404 1
Henrick van de Schoot (Schoet) 1399 1
Korstiaen Mathijs Hozen 1435 1
Diederick Goessens 1461 1
Rutger heer Henrick Godevaerts 1423 1
Wouter Peter Gielis (Snellaerts) 1525 1
Thomas Gielis (Janssen) 1526 1
Jan Jan Lucas van de Schoot (Schoet) 1527 1
Henrick Henricks van de Schoot (Schoet) 1575 1 Overleden voor 12-05-1575.
Jan Aerts van der Meijden 1401 1
Henrick van der Vloet 1536 1
Henrick Dircks van den Hagelaer 1481 1
Henrick van den Hagelaer 1476 1
Wouter van Oudenhoven 1379 1
Diederick van den Hagelaer 1435 1
Wouter Peters van de Venne 1632 1
Aert Henricks van de Venne 1566 1
Jan Jan Schepens 1618 1 Overleden op 06-05-1618.
Jan Rutgers van Oudenhoven 1379 1
Jan van Gunterslaer 1410 1
Gerit Lenaerts van Gestel 1581 1
Gerard Henricks van de Ven 1527 1
Jan Joorden Sbrouwers 1551 1 In 1551 i.p.v. Jan (Jan) Goessens (Goossens).
Jan van den Venne 1561 1
Adriaen Antonis van Esch 1588 1
Henrick 't Sant 1379 1
Godevaert van Ellaer 1423 1
Dirck Jan Stockelmans (Henricks) 1467 1
Diederick van Ellaer 1461 1
Jan van Ele 1403 1
Jan Henrick Roefs van Goerle 1450 1
Peter Stevens 1430 1
Rutger van der Vleuten 1548 1
Jan van Esp 1492 1
Lambrecht Fabri 1578 1
Henrick Jan Gerits 1585 1 I.p.v. Willem Henrick Geverts van Ostaden, die uit Oirschot vertrekt.
Loijwijch Timmermans 1549 1
Korstiaen Hessels van Gemert 1474 1
Henrick Thomassen 1468 1
Philips Jan van Geldrop 1450 1
Philips Henriks van Geldrop 1481 1
Philips van Geldrop 1500 1
Jan Geerits(Verhagen?) 1553 1
Joest Janssen van de Sande 1527 1 Vervangt Geerlick van de Melcroth.
Bertolomeus Suetericks 1423 1
Jan Hannen 1422 1
Dirck Corstens van den Hovel 1526 1
Peter Vos 1446 1
Godevaert die Raijmaker 1422 1
Joerden de Hoppenbrouwer 1494 1
Jan de Hoppenbrouwer 1477 1
Henrick van de Velde 1525 1
Daniel Moermans 1422 1
Alaert Goeswijn van der Rotelen (Wuesten) 1491 1
Geert Michiels van der Vleuten 1581 1
Rutger Rutgers van der Hoeven 1511 1
Daniel (?) Rommen 1425 1
Jan Henricks van Wintelroij 1588 1 11-09-1588 naar Turkije.
Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1524 1
Arnt Houtappels 1404 1
Dirck Stockelmans 1463 1
Willem Houbraken 1535 1
Jan Dirck Stevens 1487 1
Dirck Dirck Hoppenbrouwers (de jonge) 1472 1
Henrick Henrick Hoppenbrouwers 1530 1
Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1503 1
Thomas van de Ven 1476 1
Goeswijn Wuesten 1429 1
Peter van de Scoet (van Gestel) 1467 1
Happo Jan Vos 1509 1
Goijaert Aelbrechts van der Hoeven 1526 1
Diederick Janszoon Henricks (van Aerle) 1435 1
Diederick Jan Henricks 1454 1
Geerlick van de Melcroth 1527 1
Heijmerick Peter Heijmericks 1423 1
Gerart Jan Heijlgheenen 1454 1
Gielis Zeghers 1380 1
Gijsbert van den Huevel 1588 1 Overleden op 01-08-1588.
Jan van Heerbeeck 1465 1
Willem Willems van Haren 1484 1
Aert Henricks (van Nistelroij) 1524 1
Herman Henrick Hermans 1508 1
Jan (Loij?) van Hersel 1467 1
Aert Rutgers van der Hoeven 1597 1
Hendrick van den Hoevel 1551 1
Jan van Weert 1399 1
Willem van Herzel 1389 1
Philips van Herzel 1523 1
Willem van Hersel 1429 1
Steven Jans van Hersel 1509 1
Goijaert Aelbrecht van de Hovel 1532 1
Alaert Goeswijn Wuesten 1460 1
??? Happen 1581 1
Corstiaen Jan Corstens 1570 1
Peter van der Meijen 1538 1
Goijaert Brant 1429 1
Jan van de Bostar 1381 1
Willem Borgmans 1425 1
Willem van den Borchakker 1490 1
Gijsbrecht Jan Joerden Sbrouwers 1575 1 In 1575 i.p.v. Henrick Henricks van de Schoot.
Jan Matheeus Boekbinder 1582 1 Overleed in 1585.
Henrick van Best 1517 1
Gerart Henricks van Best 1548 1
Daniel (1) van Vlierden 1423 1
Joerden die Brouwer 1501 1
Jan Dircks Brouwers 1483 1
Jan Stockelmans 1581 1
Jan Colen 1522 1
Kaerle Cleijnael 1522 1
Gerard van der Lulsdonk 1536 1
Aert Jacop Smollers 1506 1
Bartholomeus Dirck Corstens van de Velde 1539 1
Jan van den Wassendonk (Raffendonk?) 1380 1
Goeswijn die Bruijn 1454 1
Willem Voet 1425 1
Aert Bernts 1492 1
Mathijs Korstiaen Hozen 1450 1
Jan van den Stayakker (Stadecker) 1380 1
Frans Willems(Danckaerts) 1572 1 Overleden in 1572.
Dirck van Aerle 1407 1
Diederick van Aerle 1425 1
Gevaert van Achel 1425 1
Jan Matheus van Aelst 1585 1
Goijaert van de Hovel 1520 1
Thomas Geerlicks van den Melcroth 1482 1
Henrick van der Meijden 1506 1
Philips van de Schoot (Schoet) 1534 1
Aert Thomassen 1535 1
Aert Daniels van der Ãmeijden 1513 1
Aert Henricks vander Ameijden 1492 1
Henrik Willem Henricks van Beerse 1466 1
Jan van Os 1502 1
Adam Weijlaerts 1540 1
Joerden van der Vloet 1480 1
Ansem Jacop Ansems 1516 1
Daniel van der Meijen 1520 1
Aelbrecht van Vlierden 1522 1 Meestal van Vlierden genoemd.
Aert (meester) van der Meijden 1505 1
Goeswijn Roelofs van der Ameijden 1429 1
Willem van de Velde 1515 1
Gerard Peters de Cort 1599 1
Dirck Jan Huijskens 1578 1 In 1578 i.p.v. Daniel Willem de Metser, die op 25-02-1578 overleed.
Diederick Vos 1430 1
Adriaen van den Doeren 1491 1
Goijaert Kemps 1562 1
Dielen Dircks 1569 1 Overleden op 09-05-1569.
Dirck Aerts van Waelwijck (Ellaer) 1464 1
Henrick Wouters van den Dijck 1487 1
Henrick Dionijs van den Dijck 1616 1 In 1616 i.p.v. Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, die is overleden.
Joest Michiels van de Waerden 1529 1
Frans Willem Danckaerts 1568 1
Jan van den Doeren 1476 1
Ywaen van Dommelen 1490 1
Willem van Herzel 1525 1
Jan (2) die Crom 1430 1
Elias Willem Eelkens 1425 1
Joerden Aert Smetsers 1560 1
Daniel Daniel Scrommen 1403 1
Jan Dircks van Dormalen 1483 1
Henrick van der Lulsdonk (Verwer) 1524 1
Jan van Dormaelen 1477 1
Goijaert Adriaens van den Doren 1503 1
Wouter Verwer 1503 1 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten).
Henrick de Wetter 1403 1
Bartholomeus die Cromme 1435 1
Aert Thomas van de Ven 1532 1
Goessen Peter Ruelens 1518 1
Eijmert Jan Schepens 1552 1
Jan Henrick Luppen van den Schoot (Schoet) 1497 1
Henrick de Crom 1401 1
Diederick de Cromme 1380 1
Daniel Jans Crommen 1430 1
Diederick Jans Crommen 1407 1
Henrick Bartholomeus Crommen 1483 1
Jan Diederick Crommen 1425 1
Godevaert de Crom 1423 1
Jan Jans Crommen 1483 1
Henrick Martens 1618 1 In 1618 i.p.v. overlijden Jan Jan Schepens op 06-05-1618.
Jan Daniels van den Schoot (Schoet) 1629 1 Vervangt eind november 1629 Jan Houbraken.
Willem van Uutwijck 1407 1
Henrick van Ostaijen 1464 1
Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1555, 1558 2 Overleden op 12-07-1558.
Joerden Dircks Hoppenbrouwers 1486, 1498 2
Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1435, 1454 2
Henrick (1) van Beerse (Beerze/Berze) 1478, 1479 2
Everaert Marcelissen 1489, 1499 2
Antonis Rutgers van der Achter 1575, 1578 2
Henrick Gerit Sroijen (de Roij) 1580, 1583 2 Overleed op 05-11-1599.
Henrick Joerden Hoppenbrouwers 1496, 1527 2
Kaerle Herman Cleijnael (Cleijnaerts) 1491, 1495 2
Maes Goeswijns van Eijndhoven 1422, 1430 2
Rutger Belaerts 1466, 1484 2
Willem Philips van Geldrop 1475, 1478 2
Eijmerick Claes Schepens 1535, 1544 2 In 1553 kerkmeester.
Jacop Peters van Esch 1511, 1514 2
Goeswijn Thomas van Oudenhoven 1456, 1476 2
Jan Henricks van Aerle 1389, 1399 2
Dirck de Crom 1423, 1429 2
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles


Terug naar boven