De schepenbank, gevormd door zeven schepenen, van wie één president, was op de eerste plaats een rechterlijk college. De schepenbank behandelde burgerrechtelijke zaken, zoals geschillen tussen dorpsgenoten. Ook koop en verkoop en schuldbekentenissen werden voor hen verleden. Tevens had de schepenbank de bevoegdheid om een doodstraf op te leggen. Daarnaast waren de schepenen met de schout de hoogsten in het burgerlijk bestuur, het corpus. Krachtens een privilege van hertogin Johanna van 1378 traden de Oirschotse schepenen met Kerstmis in functie. De kwartierschout van Kempenland benoemde en beëdigde hen in overleg met de aftredende schepenen. Als de schepenen na een jaar aftraden, bleven zij een jaar lang gezworenen (adviseurs). Na dat jaar bleven ze raadslieden. Dikwijls werden dezelfden na twee of drie jaar weer benoemd tot schepenen.

De heer J. Toirkens heeft aan de hand van schepenprotocollen van 1463 tot en met 1640 een overzicht samengesteld van de schepenbank van Oirschot van 1378 tot en met 1640. Helaas ontbreken in dit overzicht een aantal jaren uit de beginperiode. Dit overzicht is te raadplegen op https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Het oorspronkelijke overzicht is voor deze website zodanig bewerkt dat je gemakkelijk op achternamen en de samenstelling van de schepenbank per jaar kunt zoeken.


Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles
Schepen Schepen in Frequentie Bijzonderheden
Joorden Jan Peters Verhoeven 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 7
Wouter Peters van de Venne 1632 1
Dirck Balthasars van den Heuvel 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 8
Simon Goijaerts Verhoeven 1630, 1633 2
Aert Ariens Verhoeven 1630, 1633 2
Jan Jan Peters Verhoeven 1629, 1632 2 In 1629 i.p.v. Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter.
Jan Daniels van den Schoot (Schoet) 1629 1 Vervangt eind november 1629 Jan Houbraken.
Peter Cornelis Francken (Vrancken) 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 9 Overleden op 26-06-1640 of 30-10-1640.
Jacob Jan Dirck Kemps (Keijmps) 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 9
Peter Martens van Collenberg 1627, 1630, 1633 3 Koning Sint-Joris Gilde in 1614 en 1615 en keizer in 1616. In 1627 i.p.v. overlijden Henrick Michiels van de Schoot (Schoet).
Evert Henricks int Ekerschot 1627, 1630, 1633 3
Gerart Jan Goossens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 5 I.p.v. Daniel Gerart Sroijen. In 1624 ca. 43 jaar.
Jan Dirck Huijskens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 5 In 1621 i.p.v. Denis van den Dijck.
Jan Lenaerts van Hersel 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 5
Willem Niclaes Schepens 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 12
Jan Herman Stockelmans 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 12
Jan Jan Schepens 1618 1 Overleden op 06-05-1618.
Henrick Martens 1618 1 In 1618 i.p.v. overlijden Jan Jan Schepens op 06-05-1618.
Peter Goossens van Oudenhoven 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 6 In 1617 i.p.v. Gijsbert Pauwels van Croonenburg, die op 04-05-1617 is overleden.
Jacop Jan Dirck Keijmps 1616, 1619, 1622, 1625 4
Henrick Dionijs van den Dijck 1616 1 In 1616 i.p.v. Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, die is overleden.
Jan Jan Goossens 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631 8 In 1610 in plaats van Henrick van de Sterre (geen toerbeurt).
Henrick Michiels van de Schoot (Schoet) 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627 7 Overleden op 09-06-1627.
Dirck (Jan) Hoppenbrouwers 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625 8
Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers 1604, 1607, 1610, 1613, 1616 5 Overleed Juli 1616.
Daniel Gerit Sroijen (de Roij) 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 6
Jan Herberts van Wintelre 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 6
Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626 9 In 1611 ook borgemeester van Oirschot. Overleden op 14-07-1628.
Gijsbert Pauwels van Croonenburg 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 6 Overleed op 04-05-1617.
Jacob Dircks van de Velde 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 18
Henrick Janssen van der Sterre 1601, 1604, 1607 3
Dirck Goorts (Goijaerts) van Loon 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 12
Adriaen Bernaerts van Croonenburg 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627 10
Dielen (Gielis) Dielen Dircks 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 7 In 1617 ca. 73 jaar.
Gerard Peters de Cort 1599 1
Aert Rutgers van der Hoeven 1597 1
Niclaes Ariens van Nistelroij 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 13
Jan Jan Aert Scheijntgens (Scheijntkens) 1593, 1596, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 12
Jan Jans Houbraken (Haubraken) 1593, 1596, 1599, 1620, 1623, 1626 6 In 1620 i.p.v. Wouter de Crom. Overleden aan de pest in april 1628.
Goijaert Peters Verhoeven (Roestenburgs) 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1614, 1617, 1621, 1624, 1627 11
Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwer 1592, 1595, 1598, 1601 4
Henrick Marten Buckincks 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 10 Overleed op 03-05-1618.
Jan Henrick Jan Gerards 1591, 1594, 1597 3 per 23-05-1597 naar Aalst.
Adriaen Jan Joris (Jorissen) 1590, 1619, 1622, 1625, 1628 5 Overleden op 08-12-1629.
Henrick Aelbrecht Goijaerts (Goorts) 1590, 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 15 In 1632 ca. 85 jaar.
Peter Wouters van de Ven 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1621, 1624 12 Overleden in 1624.
Gijsbrecht Niclaes Vlemmincks (Vlemmings) 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606 7 I.P.v. Jan Henricks van Wintelroij, die naar Turkije vertrok. Overleden op 02-04-1608.
Willem Henrick Keijmps 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5 I.P.v. Gijsbert van den Huevel, die op 01-08-1588 overleed.
Goessen Peter Corstens van Oudenhoven 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5
Adriaen Antonis van Esch 1588 1
Jan Henricks van Wintelroij 1588 1 11-09-1588 naar Turkije.
Gijsbert van den Huevel 1588 1 Overleden op 01-08-1588.
Wouter de Crom 1587, 1590, 1593, 1596, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617 10 In 1587 i.p.v. Gijsbert Henricks van den Huevel.
Everaert int Ekerschot 1587, 1590, 1593, 1596 4
Willem Jan de Metser 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601 6
Dirck Toerkens (Thoerkens) 1585, 1588, 1591, 1594 4 In 1585 ook secretaris Beerzen.
Jan Matheus van Aelst 1585 1
Henrick Jan Gerits 1585 1 I.p.v. Willem Henrick Geverts van Ostaden, die uit Oirschot vertrekt.
Goijaert Peters van der Hoeven 1584, 1587, 1590, 1611 4
Jacop Thomas van Kerkoerle 1584, 1587, 1590 3
Gijsbert Henricks van den Huevel 1584, 1587 2 Ontslag vanwege moord.
Herman Stockelmans 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1604, 1607, 1610, 1613 10 Overleden op 14-08-1614.
Jan Matheeus Boekbinder 1582 1 Overleed in 1585.
Henrick van der Hoeven 1581, 1584, 1587 3
Dirck Dirck de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1581, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601 8 In 1583 i.p.v. Adriaen Martens van de Heijden.
Gerit Lenaerts van Gestel 1581 1
Geert Michiels van der Vleuten 1581 1
??? Happen 1581 1
Jan Stockelmans 1581 1
Henrick int Ekerschot (Eeckerschot) 1580, 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598 7
Henrick Marten Spierincks 1580, 1583, 1586, 1589, 1592 5 Overleed in 1599.
Henrick Gerit Sroijen (de Roij) 1580, 1583 2 Overleed op 05-11-1599.
Dirck Gerit Vos 1580, 1583 2 In 1580 i.p.v. Peter van Os.
Peter van Os 1580, 1581, 1584 3 Ontslag 05-02-1579(moord?).
Jan Jan Goessens 1579, 1582, 1585 3 Overleed in 1587.
Willem Henrick Geverts van Ostaden 1579, 1582, 1585 3 In 1585 vertrokken uit Oirschot.
Jan Gijsbrechts (Peters) van Engelant 1578, 1584, 1587, 1590, 1593, 1596, 1599 7
Dirck Jan Huijskens 1578 1 In 1578 i.p.v. Daniel Willem de Metser, die op 25-02-1578 overleed.
Lambrecht Fabri 1578 1
Bartholomeus Lenaerts (Bartel) van Gestel 1576, 1579, 1582, 1585, 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615 14 Verdronken op 03-04-1617.
Willem Willems van den Maerselaer 1576, 1579, 1582, 1585 4
Jan Gijsbrecht Peters 1575, 1581 2
Antonis Rutgers van der Achter 1575, 1578 2
Daniel Willem de Metser 1575, 1578 2 Overleed op 25-02-1578.
Gijsbrecht Jan Joerden Sbrouwers 1575 1 In 1575 i.p.v. Henrick Henricks van de Schoot.
Henrick Henricks van de Schoot (Schoet) 1575 1 Overleden voor 12-05-1575.
Denis Gijsbrecht Peters (van Engelant?) 1573, 1576 2
Frans Willems(Danckaerts) 1572 1 Overleden in 1572.
Wouter Dircks van Houdt 1571, 1574, 1577 3 Overleden in 1579.
Joerden Jan Joerden Sbrouwers (Joerdens) 1570, 1573, 1576, 1579, 1582 5 Overleed in 1582.
Corstiaen Jan Corstens 1570 1
Andries Adriaens van de Sande (Zande) 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1584, 1587 7 In 1569 i.p.v. Dielen Dircks. Overleden in 1589.
Dielen Dircks 1569 1 Overleden op 09-05-1569.
Jan Janssen de Crom 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed in 1582.
Joest Aerts die Leeuw 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed op 23-06-1578
Frans Willem Danckaerts 1568 1
Henrick Jan Geerits 1567, 1570, 1573, 1576 4
Aert Henricks van de Venne 1566 1
Jan Jan Stockelmans 1565, 1566, 1569, 1572 4 Overleden in 1576.
Dirck Antonis van de Velde 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572, 1580 7 Overleden in 1580.
Joerden die Metser 1563, 1564, 1565, 1567, 1569 5
Henrick Henrick Lucassen van de Schoot (Schoet) 1563, 1564, 1565 3
Aert van de Venne 1562, 1563, 1565 3
J. Haegen (van de Schoot ?) 1562, 1563 2
Goijaert Kemps 1562 1
Peter Jan Goessens (Goossens) 1561, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583, 1586, 1589 9 Overleed in 1590.
Goijaert Keijmps 1561, 1567 2
Jan van den Venne 1561 1
Niclaes Jan Goessens 1560, 1563, 1567, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581 8
Joerden Aert Smetsers 1560 1
Adriaen Martens van der Heijden 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1568, 1571, 1574, 1577, 1580, 1583 11 Overleed op 23-09-1583.
Dirck (Dielis) de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1558, 1561, 1567, 1569, 1572, 1575, 1578 7 Vult schepenbank aan door overlijden van Henrick Dielis Hoppenbrouwers. Overleed in 1579.
Frans Leemans 1558, 1561, 1565, 1566 4
Jan (Jaspers) van Esch 1557, 1560, 1568, 1571, 1574, 1577 6
Jan Simons die Cort (Scortten) 1557, 1560, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579 7
Michiel Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1556, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579, 1582, 1585, 1588 13 In 1570 ca. 47 jaar oud.
Peter Bogaerts 1555, 1558, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572 9 Overleden op 28-11-1574
Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1555, 1558 2 Overleden op 12-07-1558.
Jan Lucas van den Schoot (Schoet) 1554, 1557, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567 7
Henrick Willem Jacops 1554, 1557, 1560 3
Michiel Henricks van den Schoot (Schoet) 1553, 1556, 1559, 1562, 1565, 1566 6
Jan Geerits(Verhagen?) 1553 1
Henrick (Henrick) Goijaerts int Ekerschot (Eeckerschot) 1552, 1555, 1558, 1561 4
Peter Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1552, 1555, 1558 3 In 1552 i.p.v. Jan Huijskens, die op 18-09-1552 overleed. Overleed Overleden op 13-06-1558.
Eijmert Jan Schepens 1552 1
Jan Dielis Hoppenbrouwers 1551, 1554, 1557 3 Overleden op 23-10-1557.
Jan Joorden Sbrouwers 1551 1 In 1551 i.p.v. Jan (Jan) Goessens (Goossens).
Hendrick van den Hoevel 1551 1
Loijwijch Timmermans 1549 1
Peter Henricks van den Schoot (Schoet) 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1571, 1574, 1577, 1586 14 In 1571 ca. 51 jaar.
Rutger van der Vleuten 1548 1
Gerart Henricks van Best 1548 1
Jan Henrick Gerits 1547, 1550, 1556, 1559 4
Rutger die Lauwere 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567 10
Antonis Dirck Corstiaens van den Velde 1546, 1549, 1552, 1555, 1558 5
Henrick Dielis Hoppenbrouwers 1546, 1549, 1552, 1555, 1558 5 Overleden eind juni 1558.
Peter Jans Crommen (Scrommen) 1544, 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1562, 1567, 1570, 1573 10 In 1559 ca. 54 jaar.
Jan Aert Scheijntgens (Scheijntkens) 1543, 1546, 1549, 1554, 1560, 1563, 1565, 1566, 1599, 1602 10
Wouter Thomas van de Ven (Venne) 1543, 1546, 1549, 1552, 1556, 1559, 1562, 1567, 1570, 1573 10
Peter Antonissen van der Ameijden 1542, 1545 2
Jan van Wijck 1541, 1544, 1547 3
Henrick Gevaerts van Ostaden 1540, 1543 2
Adam Weijlaerts 1540 1
Bartholomeus Dirck Corstens van de Velde 1539 1
Lenaert Jacop Keijmps 1538, 1541, 1544, 1547, 1550, 1553, 1556 7
Peter van der Meijen 1538 1
Jan Huijskens 1537, 1540, 1543, 1546, 1549, 1552 6 Overleed op 18-09-1552.
Peter Janssen (? van de Laeck) 1536, 1539 2
Gerard van der Lulsdonk 1536 1
Henrick van der Vloet 1536 1
Eijmerick Claes Schepens 1535, 1544 2 In 1553 kerkmeester.
Goijaert van den Huevel (Hovel) 1535, 1538, 1541 3
Aert Thomassen 1535 1
Willem Houbraken 1535 1
Henrick Hoppenbrouwers 1534, 1538 2
Peter Willems (van Brogel) 1534, 1537, 1541, 1544, 1547, 1550, 1553 7
Philips van de Schoot (Schoet) 1534 1
Peter Jan Haecks 1533, 1542, 1545, 1557 4
Goijaert Aelbrecht van de Hovel 1532 1
Aert Thomas van de Ven 1532 1
Henrick Philips van de Schoot (Schoet) 1531, 1537, 1540, 1543 4
Henrick Gijsbrechts van der Achter 1531, 1534, 1537 3
Jan Janssen van de Schoot (Schoet) 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551 8 In 1542 48 jaar.
Willem de Cort 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545 6
Willem Jacop Keijmps 1530, 1533 2
Henrick Henrick Hoppenbrouwers 1530 1
Willem Henrick Aelbrechts 1529, 1532, 1546, 1549, 1552, 1555, 1558, 1561 8 Vervangt Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers, die op 12-07-1558 overleed.
Denis Peters (Scomakers) 1529, 1532 2
Joest Michiels van de Waerden 1529 1
Michiel Dielis Lucas van de Schoot (Schoet) 1528, 1546, 1550, 1553 4
Dirck Lemans (Leemans) 1528, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544, 1547, 1550 8
Aert Henricks 1528, 1531, 1534, 1537, 1540 5
Joest Janssen van de Sande 1527 1 Vervangt Geerlick van de Melcroth.
Gerard Henricks van de Ven 1527 1
Jan Jan Lucas van de Schoot (Schoet) 1527 1
Geerlick van de Melcroth 1527 1
Aert Roefs 1526, 1531, 1535, 1538, 1541 5
Thomas Gielis (Janssen) 1526 1
Goijaert Aelbrechts van der Hoeven 1526 1
Dirck Corstens van den Hovel 1526 1
Natael Vos 1525, 1537, 1540 3
Willem van Herzel 1525 1
Wouter Peter Gielis (Snellaerts) 1525 1
Henrick van de Velde 1525 1
Goessen Claes Schepens 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554 11
Jaspar van Esch 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554 11 Overleed op 23-12-1554.
Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1524 1
Henrick van der Lulsdonk (Verwer) 1524 1
Aert Henricks (van Nistelroij) 1524 1
Philips van Herzel 1523 1
Aelbrecht van Vlierden 1522 1 Meestal van Vlierden genoemd.
Kaerle Cleijnael 1522 1
Jan Colen 1522 1
Peter van der Ameijden 1521, 1528, 1531, 1534, 1543 5
Goijaert van de Hovel 1520 1
Daniel van der Meijen 1520 1
Andries (Aerts) van de Laeck 1519, 1522, 1525, 1528, 1531, 1534, 1537, 1540, 1543 9
Henrick Goijaerts int Ekerschot 1519, 1522, 1525 3
Adriaen Goijaerts van den Hovel (Raijmakers) 1518, 1521 2
Goessen Peter Ruelens 1518 1
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles


Terug naar boven