De schepenbank, gevormd door zeven schepenen, van wie één president, was op de eerste plaats een rechterlijk college. De schepenbank behandelde burgerrechtelijke zaken, zoals geschillen tussen dorpsgenoten. Ook koop en verkoop en schuldbekentenissen werden voor hen verleden. Tevens had de schepenbank de bevoegdheid om een doodstraf op te leggen. Daarnaast waren de schepenen met de schout de hoogsten in het burgerlijk bestuur, het corpus. Krachtens een privilege van hertogin Johanna van 1378 traden de Oirschotse schepenen met Kerstmis in functie. De kwartierschout van Kempenland benoemde en beëdigde hen in overleg met de aftredende schepenen. Als de schepenen na een jaar aftraden, bleven zij een jaar lang gezworenen (adviseurs). Na dat jaar bleven ze raadslieden. Dikwijls werden dezelfden na twee of drie jaar weer benoemd tot schepenen.

De heer J. Toirkens heeft aan de hand van schepenprotocollen van 1463 tot en met 1640 een overzicht samengesteld van de schepenbank van Oirschot van 1378 tot en met 1640. Helaas ontbreken in dit overzicht een aantal jaren uit de beginperiode. Dit overzicht is te raadplegen op https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Het oorspronkelijke overzicht is voor deze website zodanig bewerkt dat je gemakkelijk op achternamen en de samenstelling van de schepenbank per jaar kunt zoeken.


Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles
Schepen Schepen in Frequentie Bijzonderheden
Joorden van der Eijnden (Teijnden?) 1378, 1381 2
Jan die Walsche 1378, 1381 2
Willem Andriessen 1378, 1381, 1390, 1393, 1399 5
Jan (1) die Crom 1378, 1381, 1390, 1393, 1399 5
Gooswijn van den Meer (Mer) 1378, 1381, 1390, 1393, 1403 5
Henrick Vos 1378, 1389, 1392, 1404 4
Jan van der Hofstat (Hosstat) 1378, 1390, 1393 3
Jan Rutgers van Oudenhoven 1379 1
Wouter van Oudenhoven 1379 1
Henrick 't Sant 1379 1
Henrick van Aerle 1379, 1380 2
Willem van Aerle 1379, 1380, 1392 3
Joerden Brant 1379, 1389, 1392, 1399, 1410 5
Peter van den Loect 1379, 1401 2
Gielis Zeghers 1380 1
Jan van den Wassendonk (Raffendonk?) 1380 1
Diederick de Cromme 1380 1
Jan van den Stayakker (Stadecker) 1380 1
Goedevaert Eckermans (van Best) 1380, 1389, 1392 3
Jan van de Bostar 1381 1
Wouter van Gunterslaer 1381, 1389, 1392, 1403 4
Willem van Herzel 1389 1
Jan van Roedereijgen (de Gruijter) 1389, 1392, 1399 3
Jan Henricks van Aerle 1389, 1399 2
Didderik Gooswijn Didderiks Neven (Schoenmakers) 1390, 1393 2
Henrick Jan van der Schoot (Schoet) 1390, 1393 2
Jan van der Raffendonck 1390, 1393 2
Aert Heijlgheenen 1392, 1401, 1404 3
Henrick van de Schoot (Schoet) 1399 1
Jan van Weert 1399 1
Jan Aerts van der Meijden 1401 1
Henrick de Crom 1401 1
Henrick van Gheenen 1401, 1404, 1407, 1410 4
Goedevaert (Goijaert) Delien 1401, 1404, 1407, 1410, 1422, 1429 6
Willem van den Dijck 1401, 1404, 1407, 1410, 1422, 1430 6
Jan van Ele 1403 1
Goedevaert van den Mereven 1403 1
Daniel Daniel Scrommen 1403 1
Henrick de Wetter 1403 1
Aernt Back 1403, 1422 2
Arnt Houtappels 1404 1
Herman Zweertveger (Cleijnael) 1404 1
Diederick Jans Crommen 1407 1
Willem van Uutwijck 1407 1
Dirck van Aerle 1407 1
Jan Jan van Oudenhoven 1407, 1410, 1429 3
Jan van Gunterslaer 1410 1
Ansem Hannen 1410 1
Jan Hannen 1422 1
Godevaert die Raijmaker 1422 1
Daniel Moermans 1422 1
Maes Goeswijns van Eijndhoven 1422, 1430 2
Rutger heer Henrick Godevaerts 1423 1
Godevaert van Ellaer 1423 1
Daniel (1) van Vlierden 1423 1
Heijmerick Peter Heijmericks 1423 1
Godevaert de Crom 1423 1
Bertolomeus Suetericks 1423 1
Dirck de Crom 1423, 1429 2
Gevaert van Achel 1425 1
Diederick van Aerle 1425 1
Jan Diederick Crommen 1425 1
Willem Voet 1425 1
Elias Willem Eelkens 1425 1
Willem Borgmans 1425 1
Daniel (?) Rommen 1425 1
Goeswijn Wuesten 1429 1
Willem van Hersel 1429 1
Goijaert Brant 1429 1
Goeswijn Roelofs van der Ameijden 1429 1
Peter Stevens 1430 1
Jan (2) die Crom 1430 1
Diederick Vos 1430 1
Daniel Jans Crommen 1430 1
Jan Jan Smeets 1430, 1435, 1446 3
Diederick Janszoon Henricks (van Aerle) 1435 1
Bartholomeus die Cromme 1435 1
Diederick van den Hagelaer 1435 1
Korstiaen Mathijs Hozen 1435 1
Willem Vos 1435, 1446 2
Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1435, 1454 2
Peter Vos 1446 1
Geerlick Gerits van de Melckrode (Melcroth) 1446, 1450, 1456, 1466, 1470 5
Andries van de Laeck 1446, 1454, 1457, 1465, 1468, 1471, 1474, 1477, 1480, 1483 10 In 1457 ook de Moller genoemd.
Jan Wouter Bruijstens 1446, 1456 2
Henrick de Hoppenbrouwer 1446, 1461, 1469, 1471, 1474 5
Philips Jan van Geldrop 1450 1
Jan Henrick Roefs van Goerle 1450 1
Mathijs Korstiaen Hozen 1450 1
Jan Gerits van der Lulsdonk 1450, 1456 2
Rutger Goessens van Oudenhoven 1450, 1456, 1466, 1481, 1487, 1494, 1497, 1500, 1503 9 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten). overleed voor 20 november 1503.
Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1450, 1497, 1526, 1529, 1532 5
Diederick Jan Henricks 1454 1
Goeswijn die Bruijn 1454 1
Gerart Jan Heijlgheenen 1454 1
Rutger van der Vloeten (Vleuten) 1454, 1457 2
Mathijs Keijmps 1454, 1457, 1460, 1463 4
Joerden Cleijnael 1456, 1460, 1465, 1468, 1471, 1474 6
Henrick van de Ven (Venne) 1456, 1466, 1471, 1474, 1477, 1480, 1484, 1487, 1490 9
Goeswijn Thomas van Oudenhoven 1456, 1476 2
Diederick Jan Henricks van der Vloeten 1457, 1460 2
Wouter van de Velde 1457, 1460 2
Willem Rutgers van Oudenhoven 1457, 1460, 1463 3
Dirck (Dirck) de Hoppenbrouwer (Hoppenbrouwers) 1457, 1466, 1473, 1477, 1484, 1489, 1493, 1499, 1506 9
Alaert Goeswijn Wuesten 1460 1
Diederick Goessens 1461 1
Diederick van Ellaer 1461 1
Willem van Catwijck 1461, 1464, 1469 3
Gerart Vos 1461, 1464, 1470 3
Claes Thomas van Oudenhoven 1461, 1464, 1472, 1475, 1479, 1482, 1485, 1488, 1491, 1494 10
Willem Willem Vos 1461, 1465, 1468, 1471, 1474 5
Dirck Stockelmans 1463 1
Dirck Huijskens 1463, 1466 2
Daniel (2) van Vlierden 1463, 1467, 1471, 1474, 1477, 1482, 1486, 1489, 1493, 1498, 1499 11
Gielis Snellaerts (Jansen) 1463, 1469, 1472 3
Jan Vos 1463, 1473 2
Dirck Aerts van Waelwijck (Ellaer) 1464 1
Henrick van Ostaijen 1464 1
Jan die Wolf 1464, 1469, 1473 3
Henrick Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1464, 1471, 1479, 1484, 1495, 1498, 1501, 1504 8
Jan van Heerbeeck 1465 1
Henrick (Meeus) de Crom 1465, 1468, 1472, 1475, 1480, 1486, 1491 7
Rutger Janssen 1465, 1468, 1476, 1480 4
Gerart Mathijs Huijskens (Mathijssen) 1465, 1469, 1472, 1475, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1493, 1497, 1500 12
Henrik Willem Henricks van Beerse 1466 1
Rutger Belaerts 1466, 1484 2
Jan (Loij?) van Hersel 1467 1
Peter van de Scoet (van Gestel) 1467 1
Dirck Jan Stockelmans (Henricks) 1467 1
Willem van Geldrop 1467, 1470, 1473 3
Jacop (Willems) van Dormalen 1467, 1470, 1473, 1476, 1479, 1483, 1486, 1489, 1492, 1499 10
Willem van Dormalen (van den Paeljaert) 1467, 1470, 1480 3
Henrick Thomassen 1468 1
Dirck van Hagelaer 1468, 1491, 1494, 1500 4
Franck die Haest 1469, 1472, 1475, 1478, 1482, 1485, 1488 7
Dirck Goessen Neven (Schoenmakers) 1469, 1475, 1478, 1481, 1491, 1496, 1500 7
Dirck Mathijs Huijskens 1470, 1473, 1485 3
Dirck van Ellaer 1470, 1475, 1479 3
Dirck Dirck Hoppenbrouwers (de jonge) 1472 1
Loijwijch (loijch) van Hersel 1472, 1478, 1482, 1485, 1488, 1492, 1495, 1498, 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1519, 1522 15
Joerden Ansems van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1473, 1477, 1483, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499 8
Korstiaen Hessels van Gemert 1474 1
Willem Philips van Geldrop 1475, 1478 2
Thomas van de Ven 1476 1
Henrick van den Hagelaer 1476 1
Jan van den Doeren 1476 1
Adriaen Henricks van den Doeren 1476, 1479 2
Jan de Hoppenbrouwer 1477 1
Jan van Dormaelen 1477 1
Henrick (1) van Beerse (Beerze/Berze) 1478, 1479 2
Jan van der Daesdonck 1478, 1482 2
Willem Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1479, 1484, 1488, 1492, 1495, 1498, 1501, 1504, 1507, 1510, 1515 11
Joerden van der Vloet 1480 1
Aert Thomas van de Venne (Schoenmakers) 1480, 1485, 1488 3
Philips Henriks van Geldrop 1481 1
Henrick Dircks van den Hagelaer 1481 1
Peter Jans van der Bruggen 1481, 1500 2
Bartholomeus Jan Eessen (de Gorter) 1481, 1500 2
Thomas Geerlicks van den Melcroth 1482 1
Peter Gielis Snellaerts 1482, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499, 1502, 1505 8
Jan Dircks Brouwers 1483 1
Jan Jans Crommen 1483 1
Henrick Bartholomeus Crommen 1483 1
Jan Dircks van Dormalen 1483 1
Willem Willems van Haren 1484 1
Aert Vos 1485, 1488 2
Jacop van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1485, 1488, 1492, 1495 4
Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1486, 1489, 1496, 1499, 1503, 1509, 1512 7
Joerden Dircks Hoppenbrouwers 1486, 1498 2
Henrick Wouters van den Dijck 1487 1
Jan Dirck Stevens 1487 1
Jacop Henricks van Strijp 1487, 1490, 1493, 1496, 1502 5
Jan (3) de Crom 1487, 1490, 1494, 1497, 1503 5
Everaert Marcelissen 1489, 1499 2
Ywaen van Dommelen 1490 1
Willem van den Borchakker 1490 1
Beertram Jans van den Spijker (Janssen) 1490, 1494, 1503, 1506, 1510, 1513, 1516, 1519, 1523 9
Alaert Goeswijn van der Rotelen (Wuesten) 1491 1
Adriaen van den Doeren 1491 1
Kaerle Herman Cleijnael (Cleijnaerts) 1491, 1495 2
Jan van Esp 1492 1
Aert Henricks vander Ameijden 1492 1
Aert Bernts 1492 1
Aelbrecht van den Maerselaer 1492, 1496, 1505, 1508, 1511, 1516 6 In 1492 als reserve.
Rutger van den Stayakker (Stadecker) 1493, 1497, 1502, 1506, 1512, 1518, 1521, 1528, 1531 9
Joerden de Hoppenbrouwer 1494 1
Gijsbrecht Hoppenbrouwers 1494, 1527 2
Henrick (Rutger) Belaerts 1495, 1501, 1505, 1508, 1511, 1514, 1518, 1521, 1524, 1527, 1530, 1533 12 Vervangt Gielis Dirck Hoppenbrouwers vanaf Pinksteren.
Melis Peters van den Schoot (Schoet) 1495, 1512 2
Henrick Joerden Hoppenbrouwers 1496, 1527 2
Jan Henrick Luppen van den Schoot (Schoet) 1497 1
Jannes die Brouwer 1497, 1503 2
Daniel hie Leeuw 1498, 1501, 1504, 1507, 1510 5
Dielis Lucas van de Schoot (Schoet) 1498, 1505 2
Philips van Geldrop 1500 1
Joerden die Brouwer 1501 1
Gijsbrecht Gielis Cremers (de Cremer) 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1516, 1520, 1523 8
Jan van Os 1502 1
Adriaen Willem Vos (van Beerse) 1502, 1505, 1508, 1511, 1514, 1520, 1523 7
Goijaert Willem Aelbrechts 1502, 1505, 1509, 1522, 1525 5
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles


Terug naar boven