De schepenbank, gevormd door zeven schepenen, van wie één president, was op de eerste plaats een rechterlijk college. De schepenbank behandelde burgerrechtelijke zaken, zoals geschillen tussen dorpsgenoten. Ook koop en verkoop en schuldbekentenissen werden voor hen verleden. Tevens had de schepenbank de bevoegdheid om een doodstraf op te leggen. Daarnaast waren de schepenen met de schout de hoogsten in het burgerlijk bestuur, het corpus. Krachtens een privilege van hertogin Johanna van 1378 traden de Oirschotse schepenen met Kerstmis in functie. De kwartierschout van Kempenland benoemde en beëdigde hen in overleg met de aftredende schepenen. Als de schepenen na een jaar aftraden, bleven zij een jaar lang gezworenen (adviseurs). Na dat jaar bleven ze raadslieden. Dikwijls werden dezelfden na twee of drie jaar weer benoemd tot schepenen.

De heer J. Toirkens heeft aan de hand van schepenprotocollen van 1463 tot en met 1640 een overzicht samengesteld van de schepenbank van Oirschot van 1378 tot en met 1640. Helaas ontbreken in dit overzicht een aantal jaren uit de beginperiode. Dit overzicht is te raadplegen op https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm
Het oorspronkelijke overzicht is voor deze website zodanig bewerkt dat je gemakkelijk op achternamen en de samenstelling van de schepenbank per jaar kunt zoeken.


Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles
Schepen Schepen in Frequentie Bijzonderheden
Dirck Dirck Hoppenbrouwers (de jonge) 1472 1
Willem Houbraken 1535 1
Jan Jans Houbraken (Haubraken) 1593, 1596, 1599, 1620, 1623, 1626 6 In 1620 i.p.v. Wouter de Crom. Overleden aan de pest in april 1628.
Wouter Dircks van Houdt 1571, 1574, 1577 3 Overleden in 1579.
Arnt Houtappels 1404 1
Dirck Corstens van den Hovel 1526 1
Goijaert van de Hovel 1520 1
Goijaert Aelbrecht van de Hovel 1532 1
Adriaen Goijaerts van den Hovel (Raijmakers) 1518, 1521 2
Korstiaen Mathijs Hozen 1435 1
Mathijs Korstiaen Hozen 1450 1
Gijsbert van den Huevel 1588 1 Overleden op 01-08-1588.
Gijsbert Henricks van den Huevel 1584, 1587 2 Ontslag vanwege moord.
Goijaert van den Huevel (Hovel) 1535, 1538, 1541 3
Dirck Huijskens 1463, 1466 2
Dirck Jan Huijskens 1578 1 In 1578 i.p.v. Daniel Willem de Metser, die op 25-02-1578 overleed.
Dirck Mathijs Huijskens 1470, 1473, 1485 3
Jan Huijskens 1537, 1540, 1543, 1546, 1549, 1552 6 Overleed op 18-09-1552.
Jan Dirck Huijskens 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 5 In 1621 i.p.v. Denis van den Dijck.
Gerart Mathijs Huijskens (Mathijssen) 1465, 1469, 1472, 1475, 1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1493, 1497, 1500 12
Henrick Willem Jacops 1554, 1557, 1560 3
Rutger Janssen 1465, 1468, 1476, 1480 4
Peter Janssen (? van de Laeck) 1536, 1539 2
Adriaen Jan Joris (Jorissen) 1590, 1619, 1622, 1625, 1628 5 Overleden op 08-12-1629.
Goijaert Keijmps 1561, 1567 2
Jacop Jan Dirck Keijmps 1616, 1619, 1622, 1625 4
Lenaert Jacop Keijmps 1538, 1541, 1544, 1547, 1550, 1553, 1556 7
Mathijs Keijmps 1454, 1457, 1460, 1463 4
Willem Henrick Keijmps 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5 I.P.v. Gijsbert van den Huevel, die op 01-08-1588 overleed.
Willem Jacop Keijmps 1530, 1533 2
Goijaert Kemps 1562 1
Jacob Jan Dirck Kemps (Keijmps) 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 9
Jacop Thomas van Kerkoerle 1584, 1587, 1590 3
Andries van de Laeck 1446, 1454, 1457, 1465, 1468, 1471, 1474, 1477, 1480, 1483 10 In 1457 ook de Moller genoemd.
Andries (Aerts) van de Laeck 1519, 1522, 1525, 1528, 1531, 1534, 1537, 1540, 1543 9
Rutger die Lauwere 1547, 1550, 1553, 1556, 1559, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567 10
Frans Leemans 1558, 1561, 1565, 1566 4
Daniel hie Leeuw 1498, 1501, 1504, 1507, 1510 5
Joest Aerts die Leeuw 1568, 1571, 1574, 1577 4 Overleed op 23-06-1578
Dirck Lemans (Leemans) 1528, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544, 1547, 1550 8
Jacop van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1485, 1488, 1492, 1495 4
Joerden Ansems van Lieveld (Liefveld/Ansems) 1473, 1477, 1483, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499 8
Peter van den Loect 1379, 1401 2
Andries Loijen (Timmermans) 1513, 1516 2
Dirck Goorts (Goijaerts) van Loon 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633 12
Gerard van der Lulsdonk 1536 1
Henrick Janssen van der Lulsdonk 1510, 1513 2
Jan Gerits van der Lulsdonk 1450, 1456 2
Henrick van der Lulsdonk (Verwer) 1524 1
Aelbrecht van den Maerselaer 1492, 1496, 1505, 1508, 1511, 1516 6 In 1492 als reserve.
Willem Willems van den Maerselaer 1576, 1579, 1582, 1585 4
Everaert Marcelissen 1489, 1499 2
Henrick Martens 1618 1 In 1618 i.p.v. overlijden Jan Jan Schepens op 06-05-1618.
Mathijs Gerart Mathijssen 1507, 1516 2
Gooswijn van den Meer (Mer) 1378, 1381, 1390, 1393, 1403 5
Aert (meester) van der Meijden 1505 1
Henrick van der Meijden 1506 1
Jan Aerts van der Meijden 1401 1
Daniel van der Meijen 1520 1
Peter van der Meijen 1538 1
Geerlick Gerits van de Melckrode (Melcroth) 1446, 1450, 1456, 1466, 1470 5
Geerlick van de Melcroth 1527 1
Thomas Geerlicks van den Melcroth 1482 1
Goedevaert van den Mereven 1403 1
Daniel de Metser 1515, 1519 2
Daniel Willem de Metser 1575, 1578 2 Overleed op 25-02-1578.
Joerden die Metser 1563, 1564, 1565, 1567, 1569 5
Willem Jan de Metser 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601 6
Daniel Moermans 1422 1
Didderik Gooswijn Didderiks Neven (Schoenmakers) 1390, 1393 2
Dirck Goessen Neven (Schoenmakers) 1469, 1475, 1478, 1481, 1491, 1496, 1500 7
Niclaes Ariens van Nistelroij 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 13
Jan van Os 1502 1
Peter van Os 1580, 1581, 1584 3 Ontslag 05-02-1579(moord?).
Henrick Gevaerts van Ostaden 1540, 1543 2
Willem Henrick Geverts van Ostaden 1579, 1582, 1585 3 In 1585 vertrokken uit Oirschot.
Henrick van Ostaijen 1464 1
Claes Thomas van Oudenhoven 1461, 1464, 1472, 1475, 1479, 1482, 1485, 1488, 1491, 1494 10
Goessen Peter Corstens van Oudenhoven 1588, 1591, 1594, 1597, 1600 5
Goeswijn Thomas van Oudenhoven 1456, 1476 2
Jan Jan van Oudenhoven 1407, 1410, 1429 3
Jan Rutgers van Oudenhoven 1379 1
Peter Goossens van Oudenhoven 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 6 In 1617 i.p.v. Gijsbert Pauwels van Croonenburg, die op 04-05-1617 is overleden.
Rutger Goessens van Oudenhoven 1450, 1456, 1466, 1481, 1487, 1494, 1497, 1500, 1503 9 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten). overleed voor 20 november 1503.
Willem Rutgers van Oudenhoven 1457, 1460, 1463 3
Wouter van Oudenhoven 1379 1
Jan Gijsbrecht Peters 1575, 1581 2
Denis Peters (Scomakers) 1529, 1532 2
Denis Gijsbrecht Peters (van Engelant?) 1573, 1576 2
Jan van der Raffendonck 1390, 1393 2
Godevaert die Raijmaker 1422 1
Jan van Roedereijgen (de Gruijter) 1389, 1392, 1399 3
Aert Roefs 1526, 1531, 1535, 1538, 1541 5
Jan Henrick Roefs van Goerle 1450 1
Daniel (?) Rommen 1425 1
Alaert Goeswijn van der Rotelen (Wuesten) 1491 1
Goessen Peter Ruelens 1518 1
Joest Janssen van de Sande 1527 1 Vervangt Geerlick van de Melcroth.
Andries Adriaens van de Sande (Zande) 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1584, 1587 7 In 1569 i.p.v. Dielen Dircks. Overleden in 1589.
Henrick 't Sant 1379 1
Gijsbrecht Jan Joerden Sbrouwers 1575 1 In 1575 i.p.v. Henrick Henricks van de Schoot.
Jan Joorden Sbrouwers 1551 1 In 1551 i.p.v. Jan (Jan) Goessens (Goossens).
Joerden Jan Joerden Sbrouwers (Joerdens) 1570, 1573, 1576, 1579, 1582 5 Overleed in 1582.
Jan Aert Scheijntgens (Scheijntkens) 1543, 1546, 1549, 1554, 1560, 1563, 1565, 1566, 1599, 1602 10
Jan Jan Aert Scheijntgens (Scheijntkens) 1593, 1596, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632 12
Eijmerick Claes Schepens 1535, 1544 2 In 1553 kerkmeester.
Eijmert Jan Schepens 1552 1
Goessen Claes Schepens 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554 11
Jan Jan Schepens 1618 1 Overleden op 06-05-1618.
Willem Niclaes Schepens 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 12
Dielis Lucas van de Schoot (Schoet) 1498, 1505 2
Henrick van de Schoot (Schoet) 1399 1
Henrick Henrick Lucassen van de Schoot (Schoet) 1563, 1564, 1565 3
Henrick Henricks van de Schoot (Schoet) 1575 1 Overleden voor 12-05-1575.
Henrick Jan van der Schoot (Schoet) 1390, 1393 2
Henrick Michiels van de Schoot (Schoet) 1609, 1612, 1615, 1618, 1621, 1624, 1627 7 Overleden op 09-06-1627.
Henrick Philips van de Schoot (Schoet) 1531, 1537, 1540, 1543 4
Jan Daniels van den Schoot (Schoet) 1629 1 Vervangt eind november 1629 Jan Houbraken.
Jan Henrick Luppen van den Schoot (Schoet) 1497 1
Jan Jan Lucas van de Schoot (Schoet) 1527 1
Jan Janssen van de Schoot (Schoet) 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551 8 In 1542 48 jaar.
Jan Lucas van den Schoot (Schoet) 1554, 1557, 1561, 1563, 1564, 1565, 1567 7
Melis Peters van den Schoot (Schoet) 1495, 1512 2
Michiel Dielis Lucas van de Schoot (Schoet) 1528, 1546, 1550, 1553 4
Michiel Henricks van den Schoot (Schoet) 1553, 1556, 1559, 1562, 1565, 1566 6
Peter Henricks van den Schoot (Schoet) 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1571, 1574, 1577, 1586 14 In 1571 ca. 51 jaar.
Philips van de Schoot (Schoet) 1534 1
Peter van de Scoet (van Gestel) 1467 1
Daniel Daniel Scrommen 1403 1
Jan Jan Smeets 1430, 1435, 1446 3
Joerden Aert Smetsers 1560 1
Aert Jacop Smollers 1506 1
Peter Gielis Snellaerts 1482, 1486, 1489, 1493, 1496, 1499, 1502, 1505 8
Gielis Snellaerts (Jansen) 1463, 1469, 1472 3
Henrick Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1464, 1471, 1479, 1484, 1495, 1498, 1501, 1504 8
Thomas van den Snepschuet (Snepscheut) 1435, 1454 2
Henrick Marten Spierincks 1580, 1583, 1586, 1589, 1592 5 Overleed in 1599.
Beertram Jans van den Spijker (Janssen) 1490, 1494, 1503, 1506, 1510, 1513, 1516, 1519, 1523 9
Daniel Gerit Sroijen (de Roij) 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618 6
Henrick Gerit Sroijen (de Roij) 1580, 1583 2 Overleed op 05-11-1599.
Jan van den Stayakker (Stadecker) 1380 1
Rutger van den Stayakker (Stadecker) 1493, 1497, 1502, 1506, 1512, 1518, 1521, 1528, 1531 9
Henrick Janssen van der Sterre 1601, 1604, 1607 3
Jan Dirck Stevens 1487 1
Peter Stevens 1430 1
Dirck Stockelmans 1463 1
Herman Stockelmans 1583, 1586, 1589, 1592, 1595, 1598, 1604, 1607, 1610, 1613 10 Overleden op 14-08-1614.
Jan Stockelmans 1581 1
Jan Herman Stockelmans 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 12
Jan Jan Stockelmans 1565, 1566, 1569, 1572 4 Overleden in 1576.
Dirck Jan Stockelmans (Henricks) 1467 1
Jacop Henricks van Strijp 1487, 1490, 1493, 1496, 1502 5
Bertolomeus Suetericks 1423 1
Aert Thomassen 1535 1
Henrick Thomassen 1468 1
Loijwijch Timmermans 1549 1
Dirck Toerkens (Thoerkens) 1585, 1588, 1591, 1594 4 In 1585 ook secretaris Beerzen.
Goijaert van Tulden 1508, 1511, 1516 3
Willem van Uutwijck 1407 1
Antonis Dirck Corstiaens van den Velde 1546, 1549, 1552, 1555, 1558 5
Bartholomeus Dirck Corstens van de Velde 1539 1
Dirck Antonis van de Velde 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1572, 1580 7 Overleden in 1580.
Henrick van de Velde 1525 1
Henrick Willems van de Velde 1512, 1519 2
Jacob Dircks van de Velde 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 18
Willem van de Velde 1515 1
Wouter van de Velde 1457, 1460 2
Dirck Corstens van de Velde (Corstens) 1509, 1514, 1518, 1521, 1529 5
Aert Thomas van de Ven 1532 1
Gerard Henricks van de Ven 1527 1
Peter Wouters van de Ven 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1604, 1607, 1610, 1613, 1616, 1621, 1624 12 Overleden in 1624.
Thomas van de Ven 1476 1
Henrick van de Ven (Venne) 1456, 1466, 1471, 1474, 1477, 1480, 1484, 1487, 1490 9
Wouter Thomas van de Ven (Venne) 1543, 1546, 1549, 1552, 1556, 1559, 1562, 1567, 1570, 1573 10
Aert van de Venne 1562, 1563, 1565 3
Aert Henricks van de Venne 1566 1
Jan van den Venne 1561 1
Wouter Peters van de Venne 1632 1
Aert Thomas van de Venne (Schoenmakers) 1480, 1485, 1488 3
Aert Ariens Verhoeven 1630, 1633 2
Jan Jan Peters Verhoeven 1629, 1632 2 In 1629 i.p.v. Bartholomeus Adriaens (Bartel) van der Achter.
Joorden Jan Peters Verhoeven 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 7
Simon Goijaerts Verhoeven 1630, 1633 2
Goijaert Peters Verhoeven (Roestenburgs) 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1614, 1617, 1621, 1624, 1627 11
Wouter Verwer 1503 1 Reserve voor Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten).
Gijsbrecht Niclaes Vlemmincks (Vlemmings) 1588, 1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606 7 I.P.v. Jan Henricks van Wintelroij, die naar Turkije vertrok. Overleden op 02-04-1608.
Geert Michiels van der Vleuten 1581 1
Rutger van der Vleuten 1548 1
Michiel Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1556, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579, 1582, 1585, 1588 13 In 1570 ca. 47 jaar oud.
Peter Gerits van der Vleuten (Vlueten) 1552, 1555, 1558 3 In 1552 i.p.v. Jan Huijskens, die op 18-09-1552 overleed. Overleed Overleden op 13-06-1558.
Aelbrecht van Vlierden 1522 1 Meestal van Vlierden genoemd.
Daniel (1) van Vlierden 1423 1
Daniel (2) van Vlierden 1463, 1467, 1471, 1474, 1477, 1482, 1486, 1489, 1493, 1498, 1499 11
Daniel (3) van Vlierden 1517, 1524 2
Henrick van der Vloet 1536 1
Joerden van der Vloet 1480 1
Diederick Jan Henricks van der Vloeten 1457, 1460 2
Gerard Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1514, 1517, 1520, 1523, 1526, 1529, 1532, 1535, 1538, 1541, 1544 11 Vermoedelijk één van de ontbrekende schepenen in 1517 en in 1520 als Gerit Janssen genoemd.
Jan Henricks van der Vloeten (Vleuten) 1486, 1489, 1496, 1499, 1503, 1509, 1512 7
Rutger van der Vloeten (Vleuten) 1454, 1457 2
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   432 record(s) Toon alles


Terug naar boven