logo OIRSCHOTS HEEM

Oud nieuws bestaat niet! Toch zal het velen verbazen hoeveel onbekende informatie knipsels uit kranten en tijdschriften uit het verleden bevatten en u weer in vroeger tijden doen wanen. Anderen kunnen in deze knipsels een waardevolle aanvulling vinden voor een historisch onderzoek. De verzameling knipsels is slechts een selectie uit de beschikbare bronnen. Mocht u een bijdrage tot deze collectie willen leveren, dan vernemen wij dit graag via ons contactformulier.
De beschikbare artikelen zijn in rubrieken gegroepeerd, waardoor het zoeken naar bepaalde onderwerpen vergemakkelijkt wordt. Door één van de beschikbare rubrieken te selecteren en vervolgens op de knop [Toon rubriek] te klikken krijgt u een overzicht van de artikelen in deze rubriek. Door op de link [Toon knipsel(s)] te klikken krijgt u een overzicht van de bij dat artikel gevonden knipsels.

 Voor het laatst gewijzigd op: 23-05-2021

Pagina: van 6   <Terug Volgende>   1,014 record(s) Toon alles
Samenvatting Datering Medium Editie Rubriek Knipsels
Het wapen van Oirschot 15-07-1967 Streekbelangen jrg. 19, nummer 41 Archivalia Toon knipsel(s)
Persbericht uit het verleden

Torenbrand 1627.
28-10-1972 Streekbelangen jrg 25, nummer 5 Archivalia Toon knipsel(s)
Sociale overheidszorg in 1620

Steun aan gezin, dat door brand getroffen was.
02-12-1972 Streekbelangen jrg. 25, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
E.M. Gompertz, kantonrechter te Oirschot, tevens president van de Oirschotse harmonie, moet zijn eigen muzikanten berechten

Procesverbaal wegens overtreding sluitingstijd café.
23-12-1972 Streekbelangen jrg. 25, nummer 13 Archivalia Toon knipsel(s)
Hoe men zich reeds anno 1621 door inkoop verzekerde van een goede verzorging tijdens ziekte en gedurende de oude dag 20-01-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 17 Archivalia Toon knipsel(s)
"Het Rijckers Sluijsken"

Oorsprong van de straatnaam Rijkesluisstraat.
03-02-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 19 Archivalia Toon knipsel(s)
13 februari 1673
Verzoek van de Oirschotse regenten om ontheffing van belasting


Bemiddeling door Arnoldus Fey bij Franse koning om belastingdruk te beperken.
17-02-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 21 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschotse archivalia

Historie logement de Zwaan.
10-03-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 24 Archivalia Toon knipsel(s)
Demokratie en kerkelijke hierarchie in 1675

Inspraak bij benoeming pastoor Theodorus Sijckens en kapelaan Hendrick Leermakers.
31-03-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 27 Archivalia Toon knipsel(s)
Wraak op een schutter in 1666

Aanslag op een openbaar ambtenaar (schutter) vanwege opgelgde boete.
14-04-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 29 Archivalia Toon knipsel(s)
Arnoldus Fey en borstkanker in 1662 28-04-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 31 Archivalia Toon knipsel(s)
Steekpartij met dodelijke afloop

Op 16 mei 1657 werd slachtoffer met 7 steekwonden in zijn huis in Verrenbest (nu de Vleut) aangetroffen.
12-05-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 34 Archivalia Toon knipsel(s)
Nog eens pastoor Theodorus Sijckens
Bewijs van goed gedrag in 1673
26-05-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 35 Archivalia Toon knipsel(s)
Passagebiljet voor een Oirschotse lakenkoopman of waarom de lakenhal (Vrijthof 10) lakenhal heette

Vergunning aan koopman Jasper van Courssel om laken in de Meierij te verkopen.
02-06-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 36 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschots archivalia

Het zonder vergunning graven van visvijvers door de Merodes in Spoordonk.
23-06-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 39 Archivalia Toon knipsel(s)
Uit het dagboek van Cees Hobbelen

Diverse aantekeningen tussen 1886 en 1897.
14-07-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 42 Archivalia Toon knipsel(s)
Het vette varken

Belastingontduiking bij het slachten van een varken in 1659.
21-07-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 43 Archivalia Toon knipsel(s)
Verzoek om scheiding van tafel en bed en ondersteuning door de "bijstand" in 1644 28-07-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 44 Archivalia Toon knipsel(s)
Militaire paardendieven in 1676 04-08-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 45 Archivalia Toon knipsel(s)
Een prins van Nassau in 1668 te Oirschot overleden aan de "cholera" 22-09-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51a Archivalia Toon knipsel(s)
De dichterlijke ambtenaar van de Vrijheid Oirschot in 1602

Door Goijaert Jan Ghijsberts van Enghellant.
29-09-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51b Archivalia Toon knipsel(s)
De gebonden organist in de St. Pieterskerk van 150 jaar geleden

Verklaring in 1815 van Peter Vlemminx om voor f 45,-- het orgel te spelen. In 1825 een verklaring om stipt op tijd te komen en buiten de kerk geen orgel te spelen.
06-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51c Archivalia Toon knipsel(s)
Een nieuw orgel voor de St. Pieter te Oirschot in het jaar 1634 13-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 51d Archivalia Toon knipsel(s)
Alimentatie voor de ongehuwde moeder te Oirschot in 1668

De keuze aan Hendrck Jans van Roij; of trouwen of een alimentatie van f 200,-- aan Aleijt Pauwels Dircx.
20-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 52 Archivalia Toon knipsel(s)
Een medicinaal recept uit het jaar 1630 tegen "verstopte borst" 10-11-1973 Streekbelangen jrg. 26, nummer 3 Archivalia Toon knipsel(s)
Het Oirschotse marktplein vóór 1556 29-12-1973 Streekbelangen jrg. 26, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
Dokter Guljé en het "ongeoorloofd" uitoefenen van de geneeskunde te Middelbeers in 1865 29-12-1973 Streekbelangen jrg. 26, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
Reglement van de Oirschotse brandweer opgesteld in 1757
Wordt vervolgd op 23 februari 1974
19-01-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 13 Archivalia Toon knipsel(s)
Reglement van de Oirschotse brandweer opgesteld in 1757
Vervolg op publikatie van 19 januari 1974
23-02-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 18 Archivalia Toon knipsel(s)
Reformatorisch Oirschottenaar in 1834 te Delft herdacht 02-03-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 19 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschotse brouwers en tappers in 1659 23-03-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 22 Archivalia Toon knipsel(s)
Een dienstreis van Oirschot naar Den Haag in 1648 30-03-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 23 Archivalia Toon knipsel(s)
De pest in Kempenland 1656-1659 20-04-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 26 Archivalia Toon knipsel(s)
Vallende kerkklok verbrijzeld arm van jonge timmerman in 1592
Kanunnik Laureijs ziet de duivel in de kerktoren, 1993
04-05-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 28 Archivalia Toon knipsel(s)
Artsopleiding van een jaar in 1592, kursusgeld f 200,-- 01-06-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 32 Archivalia Toon knipsel(s)
Let op uw woorden (1592)

Negatieve uitlatingen over de schepenen worden onmiddellijk bestraft.
08-06-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 33 Archivalia Toon knipsel(s)
Oirschots mennonist ter dood gebracht in Zierikzee in 1569 22-06-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 35 Archivalia Toon knipsel(s)
De oude Oirschotse jaarmarkten 16e eeuw 06-07-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 37 Archivalia Toon knipsel(s)
Vroedvrouw wegens dronkenschap en wangedrag ontslagen in 1778 17-08-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 43 Archivalia Toon knipsel(s)
Hoe de Zusters Franciscanessen in Oirschot zijn terecht gekomen 24-08-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 44 Archivalia Toon knipsel(s)
Zilversmid te Oirschot leeft van de armenkas 1653 05-10-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 50 Archivalia Toon knipsel(s)
Restauratiewerkzaamheden aan het orgel in de St. Pieter ondeugdelijk in 1653 12-10-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 51 Archivalia Toon knipsel(s)
Rovende Franse Legers te Oirschot in 1674 19-10-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 52 Archivalia Toon knipsel(s)
Medische behandeling van 't ontsincken van de lijfmoeder (= verzakking) en van epilepsie te Oirschot in 1674 26-10-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 1 Archivalia Toon knipsel(s)
De ingezetenen van Best contra de regenten van Oirschot in 1605 30-11-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 6 Archivalia Toon knipsel(s)
Een Oirschotse "zoenbrief" in 1536 14-12-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 8 Archivalia Toon knipsel(s)
De suprematie van Oirschot in de oude Kempen 1694 21-12-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 9 Archivalia Toon knipsel(s)
Liefde in de tachtigjarige oorlog en hoe 't verder ging 04-01-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 11 Archivalia Toon knipsel(s)
Een weg over het Banisveld 01-02-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 15 Archivalia Toon knipsel(s)
Een school voor Straten 15-02-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 17 Archivalia Toon knipsel(s)
Ex-schout en kanunnik slaags op de markt 15-03-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 21 Archivalia Toon knipsel(s)
Oprichting van de Franse school 22-03-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 22 Archivalia Toon knipsel(s)
Hij gooide (niet met stenen, maar) met slijk, 1736 12-04-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 25 Archivalia Toon knipsel(s)
Een eerlijke stroper in 1744 19-04-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 26 Archivalia Toon knipsel(s)
Door de ziekte geslagen 17-05-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 30 Archivalia Toon knipsel(s)
Gevaarlijke kwajongensstreek in het jaar 1662 07-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 33 Archivalia Toon knipsel(s)
Dertig gulden voor galg en rad 14-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 34 Archivalia Toon knipsel(s)
Slechte tijden voor Oirschot 21-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 35 Archivalia Toon knipsel(s)
De graaf huurt een huis 28-06-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 36 Archivalia Toon knipsel(s)
Klompenmakerij een lonend bedrijf in 1752 20-09-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 46 Archivalia Toon knipsel(s)
Over stelende honden, weglopende paarden en verborgen schatten 27-09-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 47 Archivalia Toon knipsel(s)
Kwalijke praktijken van Oirschotse schepenen 04-10-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 48 Archivalia Toon knipsel(s)
De ster van Arnoldus Fey gaat dalen 18-10-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 50 Archivalia Toon knipsel(s)
De grenzen van Oerle en Oirschot in de 14de eeuw 25-10-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 51 Archivalia Toon knipsel(s)
De oliemolen van Boterwijk 29-11-1975 Streekbelangen jrg. 28, nummer 4 Archivalia Toon knipsel(s)
Een bedehuis werd markthal: het kerkje op het Vrijthof 10-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 10 Archivalia Toon knipsel(s)
1627: Brand in de toren - geen aprilgrap 17-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 11 Archivalia Toon knipsel(s)
Nogmaals: brand in de Oirschotse toren 24-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 12 Archivalia Toon knipsel(s)
Geweldpleging en roof door zwervende soldaten 31-01-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 13 Archivalia Toon knipsel(s)
Doodslag en verzoening 14-02-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 15 Archivalia Toon knipsel(s)
De wederopbouw van de Sint-Pieterskerk 21-02-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 16 Archivalia Toon knipsel(s)
In facie mortis (in het aanschijn van de dood) - 1631 06-03-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 18 Archivalia Toon knipsel(s)
De kapel van Straten 13-03-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 19 Archivalia Toon knipsel(s)
De watermolen te Spoordonk 03-04-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 22 Archivalia Toon knipsel(s)
De wederopbouw van de toren 24-04-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 25 Archivalia Toon knipsel(s)
De schoonheid van de oude Sint-Pieterskerk 01-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 26 Archivalia Toon knipsel(s)
De Oirschotse koorbanken 08-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 27 Archivalia Toon knipsel(s)
De van Cannaerts verlaten met geweld het huis Den Bergh; 1660 26-02-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 17 Archivalia Toon knipsel(s)
Gherart Jacopszoon bezoekt zeven kerken in Trier in 1495 02-06-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 31 Archivalia Toon knipsel(s)
Uit de keuren van Oirschot voor het jaar 1489 09-06-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 32 Archivalia Toon knipsel(s)
Markten en ambachten in Oirschot anno 1615 28-07-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 37 Archivalia Toon knipsel(s)
Adriaan Janssen wordt geschikt geacht om priester te worden; 1600 11-08-1977 Streekbelangen jrg. 29, nummer 39 Archivalia Toon knipsel(s)
Een ongeletterde vorster bedrogen 15-12-1977 Streekbelangen jrg. 30, nummer 5 Archivalia Toon knipsel(s)
De Oirschotse herdgangen 05-01-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 8 Archivalia Toon knipsel(s)
Nogmaals: het Oirschots marktplein vóór de grote brand 06-07-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 34 Archivalia Toon knipsel(s)
Geschiedenis van Oirschot

Tussen de velen, die in het verleden met ijver naspeuringswerk hebben verricht in de langdurige geschiedenis van Oirschot, bevond zich ook de heer Arnold Hubert Schreurs, Spoordonkseweg 19. De heer Schreurs werd geboren te Beegden bij Roermond op 13 december 1884 en werd op 1 juli 1921 benoemd tot hoofd van de St. Odulphusschool, destijds nog een openbare school. In 1951 ging hij met pensioen en overleed op 13 februari 1959. In Oirschot was hij een zeer bekende en geziene figuur. In zijn archieven werd gevonden een summiere samenvatting van Oirschots verleden.
13-03-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 16 Archivalia Toon knipsel(s)
Herstel van de rechtssymboliek aan de beide zijgevels van de Oirschotse Mariakerk 17-10-1991 Streekbelangen jrg. 43, nummer 49 Archivalia Toon knipsel(s)
Aankondiging openbare verkoop huis ten Bergh met aanhorigheden 10-11-1772 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Afbraak te koop van kasteel te Spoordonk 16-02-1779 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Verpachting watermolen, huizen en landerijen door drossaard Sweerts de Landas 20-11-1772 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Huis ten Bergh te koop aangeboden 22-05-1772 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Verpachting Stratense molen en te koop kasteel Spoordonk als afbraak 22-11-1776 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Verpachting Grevenhoekse tienden van Straten 30-07-1776 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Het Brabants Gouwen
Het dorp Oirschot
26-02-1951 Nieuwsblad van het Zuiden Archivalia Toon knipsel(s)
Inhuldiging van Maarten Christiaan Sweerts de Landas
Als heer van Oirschot in 1672
01-01-1900 Taxandria Archivalia Toon knipsel(s)
Verkoop van de halve heerlijkheden Oirschot, Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers 27-02-1672 Opregte Haarlemsche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Verpachting adellijk huis of kasteeltje 29-11-1774 's Hertogenbossche Courant Archivalia Toon knipsel(s)
Dokter Fey verlaat Oirschot
In bruikleen naar Hilvarenbeek


Jarenlang heeft het portret van dr. Fey van omstreeks 1670 Oirschots burgemeesterskamer een uniek cachet gegeven. Het krijgt nu een prominente plaats in "Museum de Dorpsdokter" in Hilvarenbeek.
24-04-2019 Oirschots Weekjournaal Bekende personen Toon knipsel(s)
John Turing von Ferrier koopt Bijsterveld 31-10-1891 Boxmeers weekblad pagina 2 Bekende personen Toon knipsel(s)
E.A.M.A. Steger benoemd tot burgemeester 06-04-1938 Utrechts Nieuwsblad pagina 4 Bekende personen Toon knipsel(s)
Bij een 40-jarig dienstjubileum

Brugwachter Jan Deenen vertelt.
21-05-1955 Streekbelangen jrg. 7, nummer 31 Bekende personen Toon knipsel(s)
Prof. Romme vierde 70ste verjaardig in zijn geboorteplaats Oirschot 17-12-1966 Streekbelangen jrg. 19, nummer 11 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot staat in september in het teken van Jan Kruysen

Ter gelegenheid van de honderste geboortedag van de in Liempde geboren en in Oirschot getogen en gestorven kunstschilder Jan Kruysen wordt in september a.s. een hele feestmaand georganiseerd.
13-04-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 25 Bekende personen Toon knipsel(s)
Jan Kruijsen

Wie op zoek gaat naar gegevens over de schilder Jan Kruijsen, zal lang moeten zoeken voor hij ter zake doende informatie gevonden heeft.
24-08-1974 Streekbelangen jrg. 26, nummer 44 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot, Kruijsen met verve
Aan alle schoolkinderen van Oirschot
31-08-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 45 Bekende personen Toon knipsel(s)
P. Sanders, nieuwe burgemeester van Oirschot 01-02-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 10 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot verwelkomt zijn nieuwe burgemeester 15-02-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 12 Bekende personen Toon knipsel(s)
P. Sanders: "Ik voel me al Oirschottenaar"
Oirschot verwelkomt nieuwe burgemeester


De nieuwe burgemeester van Oirschot, P. Sanders, heeft zijn eerste applaus in zijn nieuwe stamplaats al binnen. Toen hij zaterdagmorgen tijdens de installatieraadsvergadering zei: "Ik voel me la Oirschottenaar na hetgeen ik vanmorgen heb meegemaakt", kreeg hij een spontaan applaus.
22-02-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 13 Bekende personen Toon knipsel(s)
Kasteleinse Mieke Vingerhoeds: tachtig jaar ! 03-05-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 23 Bekende personen Toon knipsel(s)
Rouwadvertentie Pieter van Kollenburg 28-06-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 31 Bekende personen Toon knipsel(s)
Mr. Pieter van Kollenburg Stichting 12-07-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 33 Bekende personen Toon knipsel(s)
Het Legaat van wijlen Mr. Pieter van Kollenburg opgenomen in het Oirschots museum 01-05-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 23 Bekende personen Toon knipsel(s)
Afscheid burgemeester 07-10-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 1 Bekende personen Toon knipsel(s)
Afscheidsprogramma zaterdag 28 oktober

Zaterdag 28 okt. neemt de Edelachtbare Heer E.A.M.A. Steger, vanaf 15 april '38 burgemeester van Oirschot, officieel afscheid.
28-10-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 4 Bekende personen Toon knipsel(s)
Stijlvol afscheid van burgemeester Steger

Zaterdag 28 oktober '67 stond Oirschot in het teken van het afscheid van de heer E.A.M.A. Steger als burgemeester.
04-11-1967 Streekbelangen jrg. 20, nummer 5 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot heeft een nieuwe burgemeester

Vrijdag 26 januari ging als een lopend vuur de mare door het dorp: "Wij hebben een nieuwe burgemeester!".
03-02-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 18 Bekende personen Toon knipsel(s)
Onze burgemeester
Mr. H.K.J.M. Cappetti


Op de verschijningsdag van dit nummer is de edelachtbare heer mr. H. Cappetti onze burgemeester. Vrijdagmorgen 16 februari a.s. om half tien vindt de beëdiging plaats door de Commissaris van de Koningin in Den Bosch.
17-02-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 20 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot haalt burgemeester in!

Zaterdag 24 februari gaat Oirschot de nieuwe burgervader feestelijk ontvangen met een uitgebreid programma.
24-02-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 21 Bekende personen Toon knipsel(s)
Feestelijke intocht nieuwe burgemeester

Ondanks het gure en koude weer op zaterdag 24 februari heeft Oirschot niets nagelaten om burgemeester Cappetti en echtgenote een hartverwarmende ontvangst te bereiden.
02-03-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 22 Bekende personen Toon knipsel(s)
Toon Kortooms in bibliotheek Oirschot op donderdag 15 april 08-04-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 20 Bekende personen Toon knipsel(s)
Enige en algemene kennisgeving voor de inwoners van Oirschot
In memoriam Eduard A.M.A. Steger
14-03-1985 Streekbelangen jrg. 37, nummer 17 Bekende personen Toon knipsel(s)
In memoriam Pastoor Martinus van Schijndel 18-06-1987 Streekbelangen jrg. 39, nummer 31 Bekende personen Toon knipsel(s)
Overzichtstentoonstelling 4 generaties Kruijsen 20-10-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 49 Bekende personen Toon knipsel(s)
"Jan Kruijsen in Oirschot"
Dit is de titel van een expositie met werken van de Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen
03-11-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 51 Bekende personen Toon knipsel(s)
De schoonheid van de winter
Gezicht op Oirschot in de winter van de schilder Antoon Kruijsen (1898-1977)
10-11-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 52 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot verliest haar sympathieke burgemeester 04-01-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 8 Bekende personen Toon knipsel(s)
Restaurateur van de domtoren van de grote of St. Pieterskerk te Oirschot
Wordt op 2 februari a.s. 90 jaar
25-01-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 11 Bekende personen Toon knipsel(s)
Installatie burgemeester mr. G.G.I.M. Speetjens 11-10-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 48 Bekende personen Toon knipsel(s)
Dokter Arnold Fey 09-09-2015 De MooiOirschot KRANT jrg. 1, week 37 Bekende personen Toon knipsel(s)
Burgemeester installatie te Oirschot 27-04-1938 Maas- en Roerbode pagina 4 Bekende personen Toon knipsel(s)
Oirschot was eens "de Hoogeschool der genesing in ons Nederland"
Arnoldus Fey wonder van Oirschot


Het verarmde Oirschot leefde op door de toeloop van zieken uit vrijwel alle landen van Europa.
20-08-1951 Nieuwsblad van het Zuiden Bekende personen Toon knipsel(s)
De installatie van den heer E.A.M.A. Steger als burgemeester van Oirschot 28-04-1938 Heemsteedsche Courant jrg. 15, pagina 1, nummer 17 Bekende personen Toon knipsel(s)
Familiebericht
Overlijdensbericht Carel Hendrik Jacob Sweerts de Landas.
19-06-1795 's Hertogenbossche Courant Bekende personen Toon knipsel(s)
Zonnige Dag van Sint-Joris
Een potje Wiiën


23 april is de patroonsdag van Sint-Joris. Sinds het jubeljaar 1980 luistert het gelijknamige gilde de feestelijkheden in Huize Sint-Joris op deze dag op.
01-04-2011 de Uitstraling jrg. 11, week 19 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde "O.L. Vrouw Broederschap" gaat een fancy-fair houden

Voor de aanschaf van een nieuw vaandel en gildekostuums wordt op 14 en 15 augustus een fancy-fair gehouden.
14-08-1949 Streekbelangen jrg. 1, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Een prachtig schild

Nieuwe koning van Sint Joris biedt traditiegetrouw een zilveren schild aan het gilde aan.
26-06-2019 Oirschots Weekjournaal pagina 22 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
St. Agatha
400-jarig bestaansfeest Sint Sebastiaan
10-07-1909 Boxmeers weekblad pagina 2 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
5e landdag O.L. Vrouwe Studentengilde 20-08-1930 de Zaan pagina 11 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gildefeesten 04-07-1923 Utrechts Nieuwsblad pagina 5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het gilden-landjuweel te Oirschot 05-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 42 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Libanese studenten bezoeken het landjuweel 05-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 42 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het gilden-landjuweel te Oirschot 12-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilden veroverden Oirschot
De Middeleeuwen herleefden
19-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 44 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het Gilden-Landjuweel en de Jeugd 25-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 45 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde O.L. Vrouw Broederschap
Feestdag van Maria ten hemel opneming
25-08-1951 Streekbelangen jrg. 3, nummer 45 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het gildewezen in Noord-Brabant
Een federatieven Brabantsche Gildenbond.


In het Land van Cuijck zal in 1936 het eerste Federatie-feest plaats hebben.
14-12-1935 Boxmeers weekblad pagina 5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Het oude gildewezen in Noord-Brabant
De eerste jaarvergadering der Federatie van Schuttersgilden
24-04-1937 Boxmeers weekblad pagina 6 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Federatie van Schuttersgilden in Noord-Brabant
Dr. P.C. de Brouwer eerelid van het bestuur


Aankondiging gildefeest bij Sint Joris in Oirschot.
05-12-1938 de Nieuwe Koerier pagina 3 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vendelen en koningschieten tijdens WEBO 10 08-08-1985 de Toren pagina 1 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Brakel

De organisatoren van WEBO 10 kunnen terugzien op een geslaagd evenement. Voorzitter G. van Willigen zegt dan ook goede hoop te hebben redelijk uit de kosten te komen. De tentoonstelling voor handel en bedrijf in Brakel heeft tienduizend bezoeker getrokken.
05-09-1985 de Toren pagina 1 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De betekenis van het vendelen van de gilden 27-06-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 36 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde O.L. Vrouw Broederschap rukt in nieuwe uniformen uit. 15-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde O.L. Vrouw Broederschap 29-08-1953 Streekbelangen jrg. 5, nummer 45 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Landjuweel in Oirschot
14 juli 1963
29-12-1962 Streekbelangen jrg. 15, nummer 12 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Landjuweel Oirschot

Op 14 juli a.s. zal Oirschot, het mooiste dorp van Brabant, wederom in het teken van het gilde staan. Honderden gildebroeders uit Brabant, Limburg en de Belgische Kempen zullen optrekken om, met vliegend vaandel en slaande trom, elkaar te bekampen op het landjuweel 1963.
22-06-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 37 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Landjuweel 1963
De gilde viert, de gilde juicht


Zondag 14 juli staat Oirschot in het teken van de gilden. Dankzij gilde O.L. Vrouw Broederschap die het 500-jarig bestaan herdenkt, zal Oirschot die dag 'n 3000 gildebroeders verwelkomen.
13-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 40 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De schuttersgilden 13-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 40 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De Middeleeuwen herleefden in Oirschot

"Het is 'n ontroerende schoonheid, het lijkt op 'n schilderij van Rembrand, 'n verrukkelijke kleurensymphonie, die het hart verwarmt en het oog streelt", zo sprak burgemeester Steger na het defilé.
20-07-1963 Streekbelangen jrg. 15, nummer 41 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde St. Joris Oirschot gaat uniformeren

Het is misschien, evenals mij, opgevallen dat het bij het Gilde St. Joris de laatste tijd gonst van de activiteiten. Omdat ik persoonlijk dit gilde een warm hart toedraag, ben ik eens links en rechts op informatie uitgeweest. En wat ik daarbij vernomen heb is in één woord fantastisch! Dit zeer oude gilde gaat zich uniformeren. Voorwaar een grootse gebeurtenis, waar ik zelf als Oirschottenaar een beetje trots op ben, want wat is er mooier dan zo'n oud gilde weer in de historische kledij te zien opmarcheren. Om u, lezer, een beetje meer wegwijs te maken in deze voor u misschien vreemde materie, zal ik u eerst het een en ander vertellen.
29-07-1972 Streekbelangen jrg. 24, nummer 44 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Voor u gelezen...

Kostumering Gilde Sint Joris
20-10-1973 Streekbelangen jrg. 25, nummer 52 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
"Gilde Sint Joris" Oirschot
De eerste hometrainer wielerzesdaagse
16-11-1974 Streekbelangen jrg. 27, nummer 4 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Avondwieler-zesdaagse op hometrainers
"Gilde Sint Joris" Oirschot


Maandag 27 januari tot en met zaterdag 1 februari 1975.
25-01-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 14 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Avondwielerzesdaagse "Gilde Sint Joris" Oirschot daverend succes! 08-02-1975 Streekbelangen jrg. 27, nummer 16 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Wijziging van enige artikelen in het oude reglement van het St. Barbaragilde 1630 27-12-1975 Streekbelangen jrg. 28, nummer 8 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Loterij t.b.v. Jubileum Gildefeest Oirschot, 22 augustus 1976 22-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 29 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Loterij t.b.v. Jubileum Gildefeest Oirschot, 22 augustus 1976 29-05-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Sancta Barbara
Nieuw leven in gilde ingeblazen
03-07-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 35 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Jubileum-gildefeest 1976 21-08-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 42 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Geslaagd Jubileum-gildefeest 1976
Hoofdman Harrie van Nunen geridderd en Pauselijk onderscheiden
28-08-1976 Streekbelangen jrg. 28, nummer 43 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Bezoekt de avondvierdaagse op hometrainers
Officiële opening door René en Willie van de Kerkhof
04-12-1976 Streekbelangen jrg. 29, nummer 5 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Avondvierdaagse Gilde St. Joris daverend succes 25-12-1976 Streekbelangen jrg. 29, nummer 8 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Sint Joris Gilde Straaten

Stilzitten bij het gilde van St. Joris Straaten is een onbekend woord, want bij bijna alle gelegenheden in Oirschot of omgeving, ja zelfs ver daarbuiten, staat het in het daglicht.
05-01-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 8 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Piet Bogmans vestigt een uniek werdduurrecord met kruisboogschieten op wip

Onder voortreffelijke weersomstandigheden (29 graden in de zon) heeft de keizer van het Gilde Sancta Barbara, Piet Bogmans (42 jaar), onder zeer grote belangstelling, afgelopen zondag 4 juni het wereldduurrecord kruisboogschieten op de wip gevestigd.
08-06-1978 Streekbelangen jrg. 30, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Delegatie gilde St. Joris in Amsterdam in 1933 04-01-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 6 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vier eeuwen oude gilden slaan handen ineen
Landjuweel hoogtepunt in het Oirschotse jubeljaar
08-11-1979 Streekbelangen jrg. 31, nummer 50 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
St. Sebastiaansdag/St. Sebastiaansaltaar 10-01-1980 Streekbelangen jrg. 32, nummer 7 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gildefeest voor de jeugd 27-04-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gildefeest voor de jeugd

Zondag a.s., 5 mei, zal op het terrein van Jeugdhuis "St. Odulphushoeve" ten bate van de gidsen en verkenners een groot gildefeest worden gehouden. Meer dan 18 gilden zullen op die dag naar Oirschot trekken.
04-05-1968 Streekbelangen jrg. 20, nummer 31 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
St. Sebastiaansdag met verrassing! 29-01-1981 Streekbelangen jrg. 33, nummer 10 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Schieten op de molenwiek 06-05-1982 Streekbelangen jrg. 34, nummer 24 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Na 370 jaar weer Keizer bij Sint Joris 05-06-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 29 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde Sancta Barbara Oirschot heeft keizersstok terug! 19-06-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 31 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Vendeliers, tamboers en bazuinblazers uit Brabant voor de derde maal in het schone Oirschot! 10-07-1986 Streekbelangen jrg. 38, nummer 34 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Sint Joris Gilde krijgt een nieuw vaandel 21-04-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 23 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Sebastiaan
Hoofdman vertelt...
21-04-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 23 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Kruisboogwedstrijden voor "leken"
Het Sint Joris Gilde start kruisboog kwartet wedstrijden (KKW)
11-05-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 26 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Groot gildefeest in Oirschot
Oirschotse Broederschap van Onser Liever Vrouwe viert 525--jarig jubileum
26-05-1988 Streekbelangen jrg. 40, nummer 28 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Bazuinblazers bij Gilde St. Joris 17-11-1988 Streekbelangen jrg. 41, nummer 1 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Nieuwe hoofdman bij gilde Sancta Barbara Oirschot 30-03-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 20 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Diel van Kollenburg als gildebroeder gepensioneerd 27-04-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 24 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschots gilde geeft de Oirschotse toren weg 04-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 25 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Oirschotse gilden gaan schieten op de wieken van de Molen "de Korenaar" 11-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 26 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Kruisboog Kwartet wedstrijden 29 mei van start 18-05-1989 Streekbelangen jrg. 41, nummer 27 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gilde Sancta Barbara neemt Hellebaard in gebruik 05-04-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 21 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
De Guld teert 07-06-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 30 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Gildebroeders strijden om koningstitel 16-08-1990 Streekbelangen jrg. 42, nummer 40 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Uit de Casse van Gilde Sancta Barbara
Kroon van Sint Sebastiaan geroofd
09-07-1992 Streekbelangen jrg. 44, nummer 35 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Kringgildefeest Liefdadigheidsfestijn 1993
Gilde Sancta Barbara Oirschot
10-06-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 31 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Brabantse kampioenen bij Gilde St. Joris 30-09-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 47 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Brabantskampioenschap bekroning op succesvol jaar 07-10-1993 Streekbelangen jrg. 45, nummer 48 Broederschappen en schuttersgilden Toon knipsel(s)
Pagina: van 6   <Terug Volgende>   1,014 record(s) Toon alles